Delta21 draagt bij aan de energietransitie

Met grote snelheid wordt de rol van fossiele en conventionele energieopwekking overgenomen door wind-, zonne-energie en warmte. Door de afhankelijkheid van de weersgesteldheid, zullen er veel momenten van overschot en te kort aan energie ontstaan. Nu wordt de aanbodzekerheid nog opgelost door de bestaande conventionele overcapaciteit stand-by te houden en afschakeling van schoon opgewekte energie (“curtailment”) te accepteren. Opslag van energie zou veel logischer zijn, overtollige wind- en zonne-energie hoeft dan minder te worden afgeschakeld en het Energie-opslagmeer vormt een grote buffer aan energie om de aanbodzekerheid te vergroten.

Meer informatie

Deelrapport Energie

De kern van het plan: een Energie-opslagmeer

DELTA21 voorziet in een Energie-opslagmeer, waar elektriciteit in waterkracht wordt opgeslagen. Het waterpeil in het Energie-opslagmeer kan 17,5 m stijgen of dalen, bij resp. lediging of vulling van het bassin bij een gemiddeld waterverval van 14 m. De turbines kunnen in seconden omgezet worden in pompen. Het Energie-opslagmeer heeft een inhoud van 400 miljoen m3 en een geïnstalleerd vermogen van 1,8 GW, dat 12 uur achtereen energie kan leveren.

Delta21 scheelt 2 conventionele energiecentrales

 Om tijdelijke tekorten aan wind- en zonaanbod op te vangen, worden steeds grotere contracten met energiebedrijven afgesloten die voldoende noodvermogen van hun conventionele centrales in tijden van tekorten garanderen. Om deze centrales bedrijfsklaar te houden, dienen zij op minimaal 30% van hun productie te blijven draaien en dat maakt elektriciteit duur en de opwekking weinig efficiënt. Via een opslag in het Energie-opslagmeer kunnen twee conventionele centrales worden gesloten.

Het Energie-opslagmeer: Extra duurzame energieopwekking en opslag

Het Energie-opslagmeer kan met zowel vaste als drijvende zonnepanelen een significante bijdrage leveren aan de elektriciteitsmarkt. Ook is er voldoende ruimte voor een geïsoleerd bassin voor warmteopslag, dat warmte gedurende 6 maanden met een warmteverlies van 10% kan opslaan. Overtollige wind- en zonne-energie kan zelfs als “warmte” gedurende een seizoen worden opgeslagen in het warmtebassin. Ook is het gebied ideaal voor een windpark.

Dubbele Energieopwekking; het Energie-opslagmeer én ook het bij het Getijmeer

Ook de getijturbines, die langs het Getijmeer zijn geïnstalleerd bieden een getijvermogen van 60 MW. Dagelijks stroomt met de getijcyclus bij opkomend water ca. 6,4 uur lang vanuit zee via de getijturbines in het Getijmeer en het Haringvliet en daarna weer terug naar zee. Waterkracht is relatief schoon, succesvol en technologisch bewezen en past ook voortreffelijk binnen de Nederlandse “water ”context.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Besparingen per jaar

Wat levert het op?

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven een jaaropbrengst voor het Energie-opslagmeer plus Getijmeer van € 110 miljoen/jaar verwacht. Ook geldt een jaarlijkse CO2-besparing tot 4 Mton. Bij een prijsniveau van € 50/ton CO2 levert dat jaarlijks ook nog eens een besparing op van € 200 miljoen. Dit alles naast de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 2 miljard tot 2050 en ruim € 6 miljard tot 2100. Dit alles nog zonder met een zeespiegelrijzing rekening te houden en met de waarde van het herstel van de natuurwaarden en de terugkeer van de vismigratie.

Energy Storage NL

Energy Storage NL is een groot pleitbezorger is voor het wegnemen van de barrières voor energieopslag. De verspilling van energie zou verminderen, als vanuit de wetgever duidelijk zou worden gemaakt, welke bronnen als eerste zouden moeten worden aangesproken en tegen welke prijs en zo duidelijkheid scheppen voor investeerders en netbeheerders.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!