Eén idee, 3 oplossingen

Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel.

Voor de kust bij de Tweede Maasvlakte willen we een enorm opslagbekken van 20 km2, het zogenaamde Energie-opslagmeer bouwen. Dit Energie-opslagmeer met enorme pompen is zowel een batterij als een manier om overtollige water met grote kracht weg te pompen. Door het unieke ontwerp van het Energie-opslagmeer herstellen we ook de natuur en de vismigratie in het Haringvliet.

Het plan >>

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Onze sympathisanten

Wij zijn blij met de steun van een groep bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties die ons verder helpen met het realiseren van Delta21. Deze steun is richt zich voornamelijk op het ondersteunen en klankborden.

Uitgelicht

Onze ambitie: Delta21 realiseren

Delta21 is een ongekend uniek project. Een project met grote voordelen en aanzienlijke besparingen. Maar ook een project dat het voorstellingsvermogen van mensen te boven gaat. Volg onze reis in nieuws, documenten en artikelen

Lees meer

Actueel

VV+ (inTechniek): Delta21 als innovatie

Techniek Nederland geeft in het vakblad VV+ een inkijk in het innovatieve karakter van Delta21. Vooral de integrale aanpak van het plan komt uitgebreid aan de orde, evenals de vele partijen die meewerken aan het onderzoek naar de haalbaarheid van ons innovatieve [...]

Behoud het rivierenlandschap tegen lagere kosten

Met TUDelft zal een onderzoek worden opgestart om de besparing van Delta21 op dijkverhoging te kwantificeren.Dat is niet alleen belangrijk voor een stad als Dordrecht, maar heeft een positief effect op de dijken in het hele riviergebied. De lagere waterstanden leiden bij [...]

Maeslantkering veiliger?

Samen met Volker Infra en HKV zal onderzocht worden wat Delta21 kan betekenen voor de Maeslantkering. De verwachting is dat de Maeslantkering langer open kan blijven en minder hinder geeft voor de scheepvaart in de Nieuwe-Waterweg. Ook hoeft de Maeslantkering niet meer [...]

Inspiratie, topsectoren over de Nederlandse Delta

Nova Delta, een initiatief van Topsectoren

Nova Delta is een gezamenlijk initiatief van de Topsectoren van eind vorig jaar. Die Topsectoren zijn bedoeld om op thema’s water, energie, hightech, enzovoorts, innovatie te stimuleren. Dat gebeurt door op die gebieden onderzoekers, bedrijfsleven en onderzoeksgeld samen te brengen. Delta21 sluit naadloos aan op de problematiek die is onderkend en waar wij voor de zuidwestelijke Delta een integrale toekomstbestendige oplossing bieden.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!