Eén idee, 3 oplossingen

Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel.

Voor de kust bij de Tweede Maasvlakte willen we een enorm opslagbekken van 20 km2, het zogenaamde Energie-opslagmeer bouwen. Dit Energie-opslagmeer met enorme pompen is zowel een batterij als een manier om overtollige water met grote kracht weg te pompen. Door het unieke ontwerp van het Energie-opslagmeer herstellen we ook de natuur en de vismigratie in het Haringvliet.

Het plan >>

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Onze sympathisanten

Wij zijn blij met de steun van een groep bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties die ons verder helpen met het realiseren van Delta21. Deze steun is richt zich voornamelijk op het ondersteunen en klankborden.

Uitgelicht

Onze ambitie: Delta21 realiseren

Delta21 is een ongekend uniek project. Een project met grote voordelen en aanzienlijke besparingen. Maar ook een project dat het voorstellingsvermogen van mensen te boven gaat. Volg onze reis in nieuws, documenten en artikelen

Lees meer

Actueel

Zet Haringvlietsluizen helemaal open: Trouw 26 juni

In Europa, en dus ook in Nederland, houden tienduizenden sluizen, dammen en andere obstakels stroomopwaarts zwemmende vissen onnodig tegen, meldt Trouw (18 juni). Zo komt van de doelstelling (herstel van de vismigratie) uit de Europese Kaderrichtlijn Water weinig terecht. Zijn alle [...]

Building with Nature

Het binnen Delta21 opgenomen Energie-opslagmeer wordt omgeven door begroeide duinen. Zes studenten van de WUR onderzochten (zie bijgaand rapport) de mogelijkheden om met “Building with Nature” de flora en fauna te helpen bij de ontwikkeling. Baanbrekende plantensoorten zullen zich het beste [...]

Vismigratie, Delta21 stimuleert

Met Delta21 gaan de Haringvlietsluizen permanent open, wordt het Westelijk deel van het Haringvliet zout en krijgen vissen weer de kans om via een moderne vispassage tussen de Noordzee en de Rijn/Maas te migreren. Vijf studenten van [...]

Inspiratie, topsectoren over de Nederlandse Delta

Nova Delta, een initiatief van Topsectoren

Nova Delta is een gezamenlijk initiatief van de Topsectoren van eind vorig jaar. Die Topsectoren zijn bedoeld om op thema’s water, energie, hightech, enzovoorts, innovatie te stimuleren. Dat gebeurt door op die gebieden onderzoekers, bedrijfsleven en onderzoeksgeld samen te brengen. Delta21 sluit naadloos aan op de problematiek die is onderkend en waar wij voor de zuidwestelijke Delta een integrale toekomstbestendige oplossing bieden.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!