In Europa, en dus ook in Nederland, houden tienduizenden sluizen, dammen en andere obstakels stroomopwaarts zwemmende vissen onnodig tegen, meldt Trouw (18 juni). Zo komt van de doelstelling (herstel van de vismigratie) uit de Europese Kaderrichtlijn Water weinig terecht. Zijn alle 2664 maatregelen wel zo effectief?

Richt je daarom op de hoofdtoegang voor Rijn en Maas: het Haringvliet, altijd al de hoofdtoegang voor de vissoorten die voor hun voortplanting de rivier of de zee nodig hebben. De Deltawerken hebben de toegang voor de meeste vissoorten hermetisch afgesloten. Het ‘kierbesluit’ is een mooie aanzet, maar hoe vaak staat de kier op een kiertje? Alleen bij voldoende rivierafvoer mogen tijdens laag water de Haringvlietsluizen korte tijd op een kier staan, mits het zoute water niet voorbij het Spui komt.

Pas als we de Haringvlietsluizen helemaal openzetten en het zoute getij volledig terugkeert, kan er sprake zijn van herstel van de vismigratie. Ook binnen het Delta21-concept (www.delta21.nl) past een volledig open Haringvliet. Primair dient het plan om de veiligheid tegen overstromingen te vergroten en energie in waterkracht op te slaan met herstel van de vismigratie als een welkome bijvangst voor vissers en vissen.