Bij de ontwikkeling van de plannen van Delta21 zijn we altijd op zoek gegaan naar manier om het energieopslagmeer zo veelzijdig mogelijk te gebruiken. Eén van de mogelijkheden is het toevoegen van aquacultuur in het energieopslagmeer. Het ACT team ArtiMare heeft onderzocht of het toepassen van een ”Integrated Multitrophic Aquaculture system” (IMTA), kan worden worden gebruikt om aquacultuur toe te passen, zonder dat dit negatieve consequenties heeft.

De inzet van zogenaamde zeetrappen op de hellingen van het meer is de creatieve oplossing waar het ACT team mee kwam.

Het efficiënte gebruik maken van ruimte is belangrijk binnen Delta21. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat het lagere deel van het EOM niet optimaal is voor het groeien van schelpdieren, zeewieren of vissen doordat er veel sediment aggregeert op de bodem. Ook moet er een deel zijn wat zowel ondiep is als altijd onderwater. Dit is moeilijk te realiseren in het EOM. Om dit probleem aan te pakken hebben wij SeaStairs ontwikkeld. Dit is een stapsgewijze constructie op de helling van het meer. Elke trede is uitgehold en gevuld met water, en al deze treden zijn met elkaar verbonden. Dit creëert lange tanks die kunnen worden gebruikt om schelpdieren te groeien, zoals kokkels, mosselen en oesters.

Het totale volume van het meer neemt niet af door de SeaStairs. De eerste gevormde trede is opgebouwd uit de materialen die vrijkomen bij het graven van de trede eronder. Dit zorgt ervoor dat het totale volume niet afneemt en zo dus ook de energieproductie capaciteit niet wordt verlaagd.

Aangezien een van de hoofddoelen van dit project natuurherstel is het advies om geen visteelt toe te voegen aan het meer omdat de huidige methodes te veel negatieve aspecten hebben en niet passen binnen het natuurbeleid. Het ACT Team raadt aan om benthische organismen te gebruiken in het meer vanwege de voordelige effecten die zij hebben op abiotische factoren.

ACT-Arti Mare 2021-IMTA

Download het rapport