Joost van Dam, student van de Haagse Hogeschool, heeft zich, tijdens zijn afstudeerstage bij VanOordtoegelegd op het ontwerp van de duin/kustverdediging, ter bescherming van het Energieopslagmeer van DELTA21. Hij vergeleek een volledig uit zand opgebouwd duin met een duin met een hangend strand.

Hij concludeerde dat een duin volledig gevormd door zand duidelijk de voorkeur geniet, vooral omdat het aanzienlijk goedkoper is.

Download het rapport