Onze Visie

DELTA21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Als “bijvangst” komt met DELTA21 een grootschalige “batterij” beschikbaar om elektrische energie op te slaan. Bovendien zorgt het concept ervoor dat het zoute getij weer in het Haringvliet kan terugkeren en de vismigratie zich kan herstellen, maar ook dat de zoetwateraanvoer in het gebied wordt gegarandeerd.

Kortom: Delta21 een integrale aanpak van Wateroverlast, Energieopslag en Natuurherstel

Het begin

Begin 2015 is het DELTA21 concept ontstaan uit discussies tussen de twee initiatiefnemers, Leen Berke en Huub Lavooij. Schetsen van het plan zijn toen eerst voorgelegd aan enkele belangrijke stakeholders. Het plan wordt enthousiast ontvangen en er zijn ook veel verbetersuggesties.  Op basis van meer dan 200 gesprekken met een breed palet aan belangrijke stakeholders en actieve sympathisanten is het plan stap voor stap doorontwikkeld en verbeterd tot wat het nu is. Een aantal partijen steunde het plan vanaf het begin en stimuleerde de initiatiefnemers om voor met de ontwikkeling ervan door te gaan en niet op te geven.

Koudwatervrees

Naast de ronduit enthousiaste reactie, waren er ook terughoudende reacties. Niet op basis van de inhoud, maar er is
zorg vanwege een mogelijke verstoring de bestaande onderlinge relaties en belangen, over de lopende projecten met hun voortgang en de financiering ervan.

De initiatiefnemers

Huub Lavooij
Huub LavooijInitatiefnemer
Huub’s ervaring in de bouwwereld omvat meer dan 40 jaar en heeft een sterk internationale achtergrond. Na zijn opleidingen op HTS Vlissingen en TUDelft, waar hij zich specialiseerde in kustwaterbouwkunde, heeft hij ervaring opgedaan bij Deltares, Volker Stevin, later Volker Wessels, Royal Haskoning DHV en tot slot maakte hij tot 2014 de overstap naar Rijkswaterstaat. In het begin van zijn werkzame leven was hij 4 jaar werkzaam in Peru als uitvoerder irrigatiewerken in de Andes en als haveningenieur bij ENAPU. Ook was hij van 2004 tot 2009 attaché in China voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De “roots” van Huub liggen in Zeeland, waar in de watersnoodramp zijn huis verloren ging. Daar kreeg hij groot respect voor de krachten en de woestheid van het water. De uitvoering van de Deltawerken volgde hij op de voet en zijn beroep vond hij in de weg- en waterbouw.
Contact
Leen Berke
Leen BerkeIntiatiefnemer
Leen genoot een elektrotechnische bedrijfsopleiding bij Philips in Amsterdam en volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook zijn carrière als financieel econoom begon. Na zijn afstuderen stapte Leen over naar URENCO. Als financieel deskundige was hij tot 1980 werkzaam in dit in uraniumverrijking gespecialiseerde bedrijf. Daarna maakte Leen daarna van 1980 tot 2013 de overstap als directeur Financiën op het concern kantoor van Volker Stevin, later Volker Wessels, in Rotterdam. Vanaf 2013-2016 was hij bestuurder van het pensioenfonds van URENCO en vanaf 2014 tot op heden eveneens bij van bpf Bouw.
Leen is een “geboren en getogen” Amsterdammer, die van zijn hart geen moordkuil maakt. Door zijn huwelijk is hij een enthousiast en betrokken inwoner van de Alblasserwaard geworden. Complexe vraagstukken intrigeren hem, maar het menselijk gedrag in relatie tot geld en bezit heeft hem gedurende zijn gehele carrière gefascineerd.
Contact

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Onze sympathisanten

Wij zijn blij met de steun van een groep bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties die ons verder helpen met het realiseren van Delta21. Deze steun is richt zich voornamelijk op het ondersteunen en klankborden.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief