Met Delta21 gaan de Haringvlietsluizen permanent open, wordt het Westelijk deel van het Haringvliet zout en krijgen vissen weer de kans om via een moderne vispassage tussen de Noordzee en de Rijn/Maas te migreren. Vijf studenten van de WUR onderzochten voor 12 anadrome en catadrome vissoorten wat het betekent als de blokkades worden opgeheven. Voor veel soorten kan het wel heel lang duren voordat de visstand van vóór de Deltawerken op natuurlijke wijze weer hersteld is.

Lees of download het rapport