In de verbeterde lay-out zorgt een betere stroomlijn van het meer voor een geleidelijk stroombeeld rondom het meer. Door de Hinderplaat meer plaats te bieden, wordt deze, voor de natuur, waardevolle ondiepe zandbank in de Voordelta en het Natura 2000 gebied beter tegen erosie beschermd. Door tevens de ingang van het opslagmeer meer naar het zuidwesten te verplaatsen, worden de golfbelastingen lager en kan de inlaat eenvoudiger worden uitgevoerd.

Verder kan zo langs de duinen een, ook weer voor de natuur, belangrijke ondiepe zandbank worden gevormd. Ook het aansluitend duingebied bij de kop van Goeree is versterkt.
Tenslotte is de overlaat vervangen door een eenvoudige sifonconstructie en is de vaargeul meer naar het noorden geplaatst wat van belang is voor het toerisme.