DELTA21 komt medio 2019 met een actualisering van het plan, dat in 2018 op de website van Delta21 is gepubliceerd. Deze “update” is gebaseerd op adviezen en commentaar van deskundigen, stakeholders en bedrijven die het project steunen. Vaak betrof het verbeteringen voor de natuur, het milieu, de visserij en het toerisme, maar ook bijv. de vormgeving.

De hoofddoelstellingen van het plan (waterveiligheid, natuurbehoud incl. zoetwatergarantie en een bijdragen aan de energie transitie blijven door deze aanpassingen geheel overeind. Veel adviezen zijn erop gericht om het draagvlak voor Delta21 te vergroten en onderstrepen het integrale karakter van het plan.

Lees of download het plan versie 2019