Op 27 januari jl. is Ruben Ansorena Ruiz afgestudeerd bij prof. dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman. Hij onderzocht de vereiste behuizing van de pomp-turbines voor het pompgemaal van DELTA21 in het Energieopslagmeer door een eerste conceptueel ontwerp uit te werken. Tijdens zijn afstudeerwerk liep hij stage bij, en is hij actief ondersteund door Ir. D (Daan) van de Wiel werkzaam bij VolkerWessels Infra Competence Centre. Daan zat ook in de begeleidingscommissie van Ruben naast Dr. Ing. M.Z. (Mark) Voorendt en Dr. H.M. (Henk) Jonkers.

Verder onderzocht hij ook de omvang van de CO2-emissies, die tijdens de bouw, de operaties en de ontmanteling zouden vrijkomen. Met daarvoor aangepast equipment kan de uitvoering zelfs vrijwel emissieloos. Bij gebruik van elektrisch aangedreven equipment bij de aanleg en schone energiebronnen tijdens de operationele fase, is de totale uitstoot van CO2 een fractie van de uitstoot die geldt bij conventionele centrales. Hij geeft aan dat daarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een aantal United Nations Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Lees de Thesis