Zes studenten van de WUR, verenigd onder de naam Ziltelande, hebben een ACT-onderzoek verricht met als onderwerp de effecten van het DELTA21-project op de waterkwaliteit in het Hollands Diep en het Haringvliet met de Kader Richtlijn Water (KRW) als referentie.

Het onderzoek leerde dat een open Haringvliet de licht ecologische kwaliteitsverbetering van het water door het Kierbesluit aanzienlijk zal versterken. Dit geldt in versterkte mate voor het westelijk deel van de Haringvliet. Met name de hydromorfologische en biologische waarden dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het water en zorgen voor een bijdrage aan de naleving van de (Europese) KRW-doelstellingen. Het onderzoek werd ondersteunt door RH DHV, waar ook de eindpresentatie plaatsvond.

Download het rapport