Een belangrijk onderdeel van Delta21 is de waterkering in de vorm van een duinenrij met een afsluitbare kering. Deze nieuwe stormvloedkering bij het Haringvliet zal permanent open staan om de getijinvloed er toe te laten. Ook zal via die kering het meeste overtollige rivierwater vanuit het Haringvliet naar zee worden afgevoerd.

Tijdens een zware storm met een verhoging van het zeewaterpeil, zal de nieuwe kering bij hoog water worden gesloten. Het overtollig rivierwater kan dan via de overlaat in het Energieopslagmeer worden gevoerd om vervolgens afgevoerd te worden via de pompturbines naar de Noordzee.

Naast de Haringvlietsluizen wordt het herstel van de vismigratie in het Haringvliet aangepakt met de inpassing van een vismigratierivier die de gesloten Haringvlietsluizen omzeilt.

De nieuwe stormvloedkering zal zo worden ontworpen dat deze bestand is tegen ‘hoogwatergebeurtenissen’ waarbij rekening moet worden gehouden met een eventuele snelle zeespiegelstijging in de toekomst en een verhoging van de constructie.

Daarnaast zal de inbouw van getijdenturbines in de kering worden overwogen. Bob Verschoor zal zich voor zijn afstudeerwerk aan de TUDelft hierop richten, hij heeft daarvoor binnen van Hattum en Blankevoort (onderdeel van Volker Wessels) een afstudeerplaats verworven.