Regelmatig publiceren wij updates, inzichten en nieuwsbrieven over Delta21. U vindt alles publicatie hieronder. Schrijf u ook in de voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u met enige regelmaat actuele updates en toelichtingen over Delta21.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Archief

Delta21 en het Nederlands erfgoed ! Delta21 een betere hoogwaterbescherming tot het einde van de eeuw.

Delta21 en het Nederlands erfgoed ! Delta21 een betere hoogwaterbescherming tot het einde van de eeuw.

Als we het in Nederland hebben over beter dan hebben we het vaak in dit geval over “is het veiliger en is het goedkoper” Op beide elementen van het beter ...
Verder Lezen
Delta21 en de multipliers voor de Energie transitie

Delta21 en de multipliers voor de Energie transitie

In onze vorige nieuwsbrief no. 9 stelden we dat je met een hoeveelheid opslag aan energie, eenzelfde hoeveelheid aan op te stellen energie kan besparen. Zo kwamen we op een ...
Verder Lezen
Delta21 en het (zoet/zoute) milieu in het Haringvliet!

Delta21 en het (zoet/zoute) milieu in het Haringvliet!

De natuur- en milieuorganisaties met wie Delta21 overleg heeft gepleegd over de (mogelijke) consequenties van Delta21 op het milieu hadden eigenlijk maar één reactie en dat was: "Als wij ook ...
Verder Lezen
Het Grote geld van DELTA21

Het Grote geld van DELTA21

De totale kosten voor de aanleg van DELTA21 bedragen ca. € 3,7 mrd. Zonder Energieopslagmeer zouden de kosten € 3 mrd. bedragen. Hoogwaterveiligheid Met de combinatie van een groot gemaal ...
Verder Lezen
Verbeterde Lay-out DELTA21

Verbeterde Lay-out DELTA21

In de verbeterde lay-out zorgt een betere stroomlijn van het meer voor een geleidelijk stroombeeld rondom het meer. Door de Hinderplaat meer plaats te bieden, wordt deze, voor de natuur, ...
Verder Lezen
DELTA21 en de nieuwe kansen voor Aquacultuur

DELTA21 en de nieuwe kansen voor Aquacultuur

Het WUR team “ConsultanSEA” heeft een ACT-onderzoek verricht naar de optimale combinatie van schelpdiercultuur en zeewier in het Energieopslagmeer, al dan niet in combinatie met een drijvend zonnepark. Volgens het ...
Verder Lezen
Zandige kustverdediging

Zandige kustverdediging

Joost van Dam, student van de Haagse Hogeschool, heeft zich, tijdens zijn afstudeerstage bij VanOordtoegelegd op het ontwerp van de duin/kustverdediging, ter bescherming van het Energieopslagmeer van DELTA21. Hij vergeleek ...
Verder Lezen
Herstel vismigratie bij een open Haringvliet

Herstel vismigratie bij een open Haringvliet

Een groep van zes WUR-studenten heeft, onder de naam “Team Fish Migration” een ACT-onderzoek verricht naar de gevolgen van een volledig open Haringvlietsluizen voor de vismigratie. In het bijzonder is ...
Verder Lezen
Delta21 zoet en zout

Delta21 zoet en zout

Het WUR team “Deltamatch” was geïnteresseerd in de discussie zoet/zout water in het Haringvliet, ervan uitgaande dat de beslissing is genomen dat DELTA21 volledig wordt uitgevoerd. Zij komen tot een ...
Verder Lezen
De mens is bijna altijd (te) laat

De mens is bijna altijd (te) laat

De mens heeft moeite om toekomstig gevaar aan te zien komen en op waarde te schatten. Achteraf weten we precies hoe het had gemoeten en maar weinig mensen ondernemen tijdig ...
Verder Lezen
DELTA21 en Natura2000

DELTA21 en Natura2000

Begin januari heeft een nieuw ACT-team met 6 studenten onder de naam DELTADO dit onderwerp opgepakt. Nu heeft Natura2000 betrekking op de hele Voordelta en dat is een groot gebied ...
Verder Lezen
Onderzoek Waterkwaliteit Hollands Diep

Onderzoek Waterkwaliteit Hollands Diep

Zes studenten van de WUR, verenigd onder de naam Ziltelande, hebben een ACT-onderzoek verricht met als onderwerp de effecten van het DELTA21-project op de waterkwaliteit in het Hollands Diep en ...
Verder Lezen
Francis turbines voor Delta21?

Francis turbines voor Delta21?

Op 13 maart jl. is Yordi Paasman afgestudeerd bij prof. dr.ir. M.A.N. (Max) Hendriks. Zijn begeleidingscommissie bestond verder uit Dr. ing. M.Z. (Mark) Voorendt, Ir. L.J.M. (Lambert) Houben, en Ing ...
Verder Lezen
RH DHV – DELTA21 Abroad

RH DHV – DELTA21 Abroad

Behalve dat Royal Haskoning DHV ons actief ondersteund in de begeleiding van WUR studenten bij hun ACT-studies heeft het bureau tevens een eerste verkenning laten uitvoeren door TU Delft student ...
Verder Lezen
Pomp-turbines, onderzoek naar de beste behuizing

Pomp-turbines, onderzoek naar de beste behuizing

Op 27 januari jl. is Ruben Ansorena Ruiz afgestudeerd bij prof. dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman. Hij onderzocht de vereiste behuizing van de pomp-turbines voor het pompgemaal van DELTA21 in het ...
Verder Lezen
Delta21 en grootschalige warmteopslag

Delta21 en grootschalige warmteopslag

Delta21 en grootschalige warmteopslag In het Delta21 concept is ruimte voor de opslag van warmte. Om dat grootschalig te kunnen toepassen in nader onderzoek nodig. Daarvoor is contact gelegd met ...
Verder Lezen
Delta21 als universeel toepasbaar concept

Delta21 als universeel toepasbaar concept

Hoewel het Delta21 concept is ontwikkeld als een Nederlands pompenalternatief voor de vigerende aanpak van dijkverhogingen is het concept door de beschikbaar van een grote pompcapaciteit ook uitstekend te benutten ...
Verder Lezen
Delta21 op de Energievakbeurs

Delta21 op de Energievakbeurs

Delta21 was binnen de ruimte van Energy Storage NL (ESNL) aanwezig op de energievakbeurs van 8-10 oktober in den Bosch. Het was duidelijk dat energieopslag elk jaar sterker in de ...
Verder Lezen
Bodembescherming Delta21

Bodembescherming Delta21

TU-studente Zhaoyi Li, (Cecelia) heeft onderzoek gedaan naar de noodzakelijke bodembescherming, zowel bij de in- en uitgang van de getijcentrale als de inlaat naar het Getijmeer als de overlaat en ...
Verder Lezen
Update plan 2019

Update plan 2019

DELTA21 komt medio 2019 met een actualisering van het plan, dat in 2018 op de website van Delta21 is gepubliceerd. Deze "update" is gebaseerd op adviezen en commentaar van deskundigen, ...
Verder Lezen
Delta Futures Lab start op 13 september

Delta Futures Lab start op 13 september

Naast de reeds lopende afspraken met afstudeerders, doet Delta21 ook mee aan het interfacultaire initiatief van TUDelft (Civiele Techniek, Architectuur en Technische Bestuurskunde) om eindejaarsstudenten samen aan integrale projecten te ...
Verder Lezen
Research thesis: Visvriendelijke getijcentrale binnen Delta21

Research thesis: Visvriendelijke getijcentrale binnen Delta21

De Franse student Georges Dykmans van de Hogeschool Zeeland heeft in zijn afstudeerwerk de optie van een visvriendelijke getijcentrale binnen Delta21 bestudeerd. Dykmans heeft gekozen voor Pentair turbines met een ...
Verder Lezen
Zet Haringvlietsluizen helemaal open: Trouw 26 juni

Zet Haringvlietsluizen helemaal open: Trouw 26 juni

In Europa, en dus ook in Nederland, houden tienduizenden sluizen, dammen en andere obstakels stroomopwaarts zwemmende vissen onnodig tegen, meldt Trouw (18 juni). Zo komt van de doelstelling (herstel van ...
Verder Lezen
Building with Nature

Building with Nature

Het binnen Delta21 opgenomen Energie-opslagmeer wordt omgeven door begroeide duinen. Zes studenten van de WUR onderzochten (zie bijgaand rapport) de mogelijkheden om met “Building with Nature” de flora en fauna ...
Verder Lezen
Vismigratie, Delta21 stimuleert

Vismigratie, Delta21 stimuleert

Met Delta21 gaan de Haringvlietsluizen permanent open, wordt het Westelijk deel van het Haringvliet zout en krijgen vissen weer de kans om via een moderne vispassage tussen de Noordzee en ...
Verder Lezen
Delta21 en POA voor de zoetwatergarantie

Delta21 en POA voor de zoetwatergarantie

Het basisidee van Delta21 was een oplossing te vinden voor de veiligheid van natuur, cultuur, mensen, en dieren ten aanzien van overstromingen. Ook beoogt het de zoetwatervoorziening rond het Haringvliet ...
Verder Lezen
Aquacultuur kansen binnen Delta21

Aquacultuur kansen binnen Delta21

Delta21 biedt kansen voor mossel-, oester-, en zeewierkweek binnen het Energie-opslagmeer en ook in het Getijmeer en het Haringvliet. Vijf studenten van de WUR deden onderzoek en zien kansen en ...
Verder Lezen
VV+ (inTechniek): Delta21 als innovatie

VV+ (inTechniek): Delta21 als innovatie

Techniek Nederland geeft in het vakblad VV+ een inkijk in het innovatieve karakter van Delta21. Vooral de integrale aanpak van het plan komt uitgebreid aan de orde, evenals de vele ...
Verder Lezen
Behoud het rivierenlandschap tegen lagere kosten

Behoud het rivierenlandschap tegen lagere kosten

Met TUDelft zal een onderzoek worden opgestart om de besparing van Delta21 op dijkverhoging te kwantificeren.Dat is niet alleen belangrijk voor een stad als Dordrecht, maar heeft een positief effect ...
Verder Lezen
Maeslantkering veiliger?

Maeslantkering veiliger?

Samen met Volker Infra en HKV zal onderzocht worden wat Delta21 kan betekenen voor de Maeslantkering. De verwachting is dat de Maeslantkering langer open kan blijven en minder hinder geeft ...
Verder Lezen
"Met dijkverhogingen alleen redden we het niet in de toekomst!"

“Met dijkverhogingen alleen redden we het niet in de toekomst!”

Dit was ook de overtuiging van onze eerste deltacommissaris Wim Kuijken bij zijn afscheid. Tot het jaar 2050 kan Nederland rustig slapen, want daarvoor liggen de uit te voeren maatregels ...
Verder Lezen
Aangepaste Lay-out Delta21?

Aangepaste Lay-out Delta21?

De onderzoeken van de studenten van de Universiteit Wageningen en gesprekken met stakeholders in Goeree Overflakkee hebben tot een nieuwe Delta21 variant geleid. Thans wordt onderzocht of deze variant ook ...
Verder Lezen
Herstel vismigratie via het Haringvliet

Herstel vismigratie via het Haringvliet

Samen met Royal Haskoning DHV zijn door 5 eindejaar studenten van de Universiteit Wageningen de kansen op herstel van de vismigratie voor een open Haringvliet, met een zout getij, onderzocht ...
Verder Lezen
Onderzoek naar technische deelontwerpen

Onderzoek naar technische deelontwerpen

Samen met Ballast Nedam, Volker Infra en Pentair voeren enkele studenten van TUDelft en de Hogeschool Zeeland constructieve deelontwerpen uit voor zowel het energieopslagmeer als de getijcentrale. Najaar 2019 komen ...
Verder Lezen
Natuurvriendelijke inrichting van het Energieopslagmeer

Natuurvriendelijke inrichting van het Energieopslagmeer

Onder de naam “Building with Nature” is in samenwerking met Royal Haskoning DHV door 7 eindejaar studenten van de Universiteit Wageningen een onderzoek gedaan naar de natuurvriendelijke inrichting van het ...
Verder Lezen
Delta21 neemt deel aan innovatie

Delta21 neemt deel aan innovatie

Delta21 neemt deel aan initiatieven van de topsectoren, zoals Nova Delta. Ook sluit Delta21 zich aan bij het initiatief van o.a. TUDelft bij Delta Futures Lab en het NWO-initiatief van ...
Verder Lezen
Delta21 in het AD

Delta21 in het AD

Het AD van 3 april heeft een groot artikel gewijd aan DELTA21. Naar aanleiding van twee presentaties van Leen en Huib, op advies van de provincie Zuid-Holland, is de discussie ...
Verder Lezen
Artikel op Techniek achter Nederland

Artikel op Techniek achter Nederland

De ideeën van DELTA21 vinden steeds meer hun weg in de samenleving. TechniekNederland besteed in een groot artikel op haar website aandacht aan ons plan. De site is een onderdeel ...
Verder Lezen
Buitengaatse oplossing voor binnenlands water(veiligheid)problemen

Buitengaatse oplossing voor binnenlands water(veiligheid)problemen

Behalve goedkoper, een hogere veiligheid en de “gratis energiecomponent” kent het DELTA21 concept nog meer duidelijke voordelen. Doordat de oplossing van het binnenlandse waterveiligheidsprobleem buitengaats wordt gerealiseerd, hoeven er in ...
Verder Lezen
Delta21 op de Energy Storage day

Delta21 op de Energy Storage day

Tijdens de Energievakbeurs presenteren wij ons plan in het kader van de Energy Storage Day. Op de Energy Storage Day 2018 krijgt u de meest recente feiten, inzichten en verwachtingen van ...
Verder Lezen
Website Delta21 Live

Website Delta21 Live

Een leuke stap in de ontwikkelingen rondom Delta21. Onze website is live en we zijn er blij dat we nu een platform hebben om onze ideeën te delen en natuurlijk ...
Verder Lezen
Delta21, een buitengewoon idee voor het Klimaatakkoord

Delta21, een buitengewoon idee voor het Klimaatakkoord

Heilige graal Klimaatakkoord DELTA21 is een gedurfd, uniek en visionair project in de beste tradities van de Nederlandse waterbouwkundigen en biedt tevens een uitweg voor de impasse waarin het Klimaatakkoord ...
Verder Lezen

Delta21 is een ambitieus project dat we alleen samen kunnen realiseren. Sluit je aan!

Sluit je aan