Regelmatig publiceren wij updates, inzichten en nieuwsbrieven over Delta21. U vindt alles publicatie hieronder. Schrijf u ook in de voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u met enige regelmaat actuele updates en toelichtingen over Delta21.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Archief

Duurzame energievoorziening zonder goede opslag is onmogelijk

Duurzame energievoorziening zonder goede opslag is onmogelijk

24 mei 2020 was de prijs van duurzaam opgewekte zonne-en windenergie negatief van 3 uur ‘s nachts tot ’s avonds 18 uur. Een historisch lange periode. Meestal wordt overtollige elektriciteit naar het buitenland ...
Verder Lezen
Vloedschotten en zandzakken; het kan ook anders met Delta21

Vloedschotten en zandzakken; het kan ook anders met Delta21

Tijdens de 'Dag van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging' op 5 april jl., hebben de deelnemers deelgenomen aan een excursie door de stad Dordrecht. Het hoofdthema van de excursie was de waterveiligheid ...
Verder Lezen
Delta21 kan verzanding en verslibbing Haringvlietmonding voorkomen

Delta21 kan verzanding en verslibbing Haringvlietmonding voorkomen

In opdracht van “de coalitie” heeft eind januari 2022, Arcadis een helder rapport opgeleverd “Onderzoek Verzanding Haringvlietmonding”. De “coalitie“ bestaat uit de gemeenten Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, met ook ...
Verder Lezen
Rust, Riffen en aquacultuur versterken de biodiversiteit in de Voordelta

Rust, Riffen en aquacultuur versterken de biodiversiteit in de Voordelta

Meer biodiversiteit Haringvlietmonding dankzij Delta21. Zeven studenten van de Universiteit van Wageningen onderzochten de kansen om zowel de mariene als de terrestrische biodiversiteit aan de kust van het Delta21-gebied actief ...
Verder Lezen
Ecologische inpassing van Delta21 in Natura 2000 gebied

Ecologische inpassing van Delta21 in Natura 2000 gebied

Het Delta21 ontwerp zoals dat is ontwikkeld door Esmée van Eeden (TUDelft), laat zien dat de natuurwaarden door Delta21 weliswaar een grote positieve impuls in de Voordelta krijgen, maar dat ...
Verder Lezen
Met Delta21 een eenvoudiger sluitingsprocedure voor de Maeslantkering

Met Delta21 een eenvoudiger sluitingsprocedure voor de Maeslantkering

Op TUDelft heeft Vyása Sewberath-Misser in het kader van zijn afstuderen onderzocht, welke invloed een vereenvoudigde sluitingsoperatie van de Maeslantkering met de Delta21-configuratie heeft op de faalkans van die kering ...
Verder Lezen
Delta21 landschap

Landschapsinvulling Energieopslagmeer

Begin 2022 zal een nieuw ACT-team uit Wageningen beginnen met Delta21 te adviseren over de invulling van het nieuwe landschap, dat in de Voordelta zal ontstaan. Zij gaan uit van ...
Verder Lezen
Vismigratierivier onderzoek door ACT groep Wageningen

Vismigratierivier onderzoek door ACT groep Wageningen

Als gevolg van de aanleg van de Haringvlietdam werd de vismigratie belemmert en verdween de brakke overgang tussen zout en zoet water. Het in 2020 genomen kierbesluit is een mooie ...
Verder Lezen
Ontwerp vijzelpompturbines

Ontwerp vijzelpompturbines

De visvriendelijke vijzelpompturbines van Fish Flow Innovations lijken bijzonder geschikt voor het Energieopslagmeer van Delta21. Seif Eldin Sayed Mostafa, student aan de Hogeschool Zeeland zal begin 2022 aan de hand ...
Verder Lezen
Haalbaarheidsonderzoek zon-wind toepassing

Haalbaarheidsonderzoek zon-wind toepassing

Het Energieopslagmeer van Delta21 is bijzonder geschikt voor een drijvend zonnepark, maar er is ook voldoende ruimte voor een windmolenpark. Begin 2022 zal Panagiotis Mastrodimos van TUDelft zijn onderzoek starten ...
Verder Lezen
Haalbaarheidsonderzoek Delta21 als energieopslagproject

Haalbaarheidsonderzoek Delta21 als energieopslagproject

Kerem Tunca, student aan de TUDelft gaat vanaf begin 2022 onderzoeken hoe Delta21 als opslagfaciliteit van stroom in water vanaf 2030 past in het totaal van de totale stroomvoorziening. Hij ...
Verder Lezen
Nieuwe stormvloedkering Haringvliet-Delta21

Nieuwe stormvloedkering Haringvliet-Delta21

Een belangrijk onderdeel van Delta21 is de waterkering in de vorm van een duinenrij met een afsluitbare kering. Deze nieuwe stormvloedkering bij het Haringvliet zal permanent open staan om de ...
Verder Lezen
Stroompatronen en Morfologie in het Getijmeer

Stroompatronen en Morfologie in het Getijmeer

Het Getijmeer vervult binnen Delta21 een belangrijke rol. De nieuwe kering zal, in tegenstelling tot de Haringvlietsluizen, permanent open staan om de getijinvloed er toe te laten. Ook moet via ...
Verder Lezen
Grond-mechanische stabiliteit

Grond-mechanische stabiliteit

In 2020 onderzocht Steve van Adrichem reeds de stabiliteit van het binnentalud van het Energieopslagmeer. Omdat het waterniveau sterk zal wisselen tijdens het vullen en ledigen van het bassin, onderzocht ...
Verder Lezen
Technische Levensduurverlenging Maeslantkering

Technische Levensduurverlenging Maeslantkering

De Maeslantkering is als constructie zeer robuust en een prachtig stukje Nederlandse technologie op vele terreinen. Als gevolg van de geringe benutting van de kering, maar ook door de vergaande ...
Verder Lezen
Stromingsmodel voor het benedenstroomse gebied

Stromingsmodel voor het benedenstroomse gebied

Wouter Zijlstra is bij Witteveen en Bos begonnen met zijn afstudeerwerk voor TUDelft. Hij heeft een nieuw 1-D model gebouwd van het benedenstroomse gebied waar alle onderdelen van Delta21 volledig ...
Verder Lezen
Zeetrappen in de Zuidhollandse delta?

Zeetrappen in de Zuidhollandse delta?

Bij de ontwikkeling van de plannen van Delta21 zijn we altijd op zoek gegaan naar manier om het energieopslagmeer zo veelzijdig mogelijk te gebruiken. Eén van de mogelijkheden is het ...
Verder Lezen
Heel Dordrecht overstromingsvrij met Delta21

Heel Dordrecht overstromingsvrij met Delta21

(Veel meer veiligheid voor veel minder geld) Overstromingsrisico’s in de regio Dordrecht-Gorinchem  Ons land was ten tijde van de watersnoodramp in 1953 en de “bijna-ramp” van 1995 veel minder goed ...
Verder Lezen
Pumped Hydro Storage van Delta21 is de schoonste energieopslag tegen de laagste kosten

Pumped Hydro Storage van Delta21 is de schoonste energieopslag tegen de laagste kosten

Betaalbare duurzame energievoorziening In de vorige nieuwsbrief hebben we aan de hand van  een eenvoudig model afgeleid dat de waarde van het opslagmeer  kan oplopen tot wel € 16 mrd ...
Verder Lezen
Natuurontwikkeling en versterking toerisme kust Voorne

Natuurontwikkeling en versterking toerisme kust Voorne

Nadat Esmée van Eeden eerder met een ontwerp kwam dat beter wordt geïntegreerd in de omgeving van zandbanken, duinen, kreken en geulen, heeft ook Merel Scheltinga haar afstudeerwerk op de ...
Verder Lezen
Nieuwe ontwikkelingen pompturbines voor Delta21

Nieuwe ontwikkelingen pompturbines voor Delta21

Hoe ziet het pompturbinesysteem van Delta21 er uit? Begin 2020 is Ruben Ansorena Ruiz afgestudeerd bij prof. dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman op TUDelft. Ruben onderzocht de vereiste behuizing van de ...
Verder Lezen
Morfologische ontwikkelingen rond Delta21

Morfologische ontwikkelingen rond Delta21

Detmar Dieleman heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van Delta21 op de lokale morfologie langs de kust en op het kustonderhoud, in het bijzonder op het sedimenttransport en de resulterende ...
Verder Lezen
Delta21, goed voor de Maeslantkering

Delta21, goed voor de Maeslantkering

Maeslantkering zonder Delta21 Als er een zware Noordwesterstorm op de Noordzee woedt met een flinke waterstandsverhoging, dan wordt de Maeslantkering (MLK) als laatste kering van alle stormvloedkeringen langs de kust ...
Verder Lezen
Business cases Delta21

Business cases Delta21

Inleiding In deze memo worden de elementen genoemd die voor het maken van een business case van belang zijn. De business case van Delta21 wordt niet gegeven en ook niet ...
Verder Lezen
Studenten Hogeschool Rotterdam en Delta21

Studenten Hogeschool Rotterdam en Delta21

Medio 2021 studeerden 4 studenten van de Hogeschool Rotterdam af op een Delta21 thema: een zonnepark, het ontwerp van de vismigratierivier en een bagger- en opspuitplan Zonnepark Bryan van Elven ...
Verder Lezen
Ontwerp Overlaat naar Energieopslagmeer

Ontwerp Overlaat naar Energieopslagmeer

Daniël Donkers studeerde medio september af op TUDelft op de Delta21 overlaat, die de verbinding vormt tussen het Getijmeer en het Energieopslagmeer. Bij hoge rivierafvoeren wordt het water vanuit het ...
Verder Lezen
'Met dit opslagmeer hebben we aanzienlijk minder opwek nodig'

‘Met dit opslagmeer hebben we aanzienlijk minder opwek nodig’

Dit is een getrouwe weergave van het artikel door Joep Westerveld in Energeia op 31 augustus 2021. Een kunstmatig meer van zo'n twintig vierkante kilometer dat functioneert als batterij met ...
Verder Lezen
Energeia meldt minder opwekvermogen door opslag

Energeia meldt minder opwekvermogen door opslag

Energeia wijdt een artikel aan de voordelen van grootschalige stroomopslag in waterkracht, zoals ontwikkeld door Delta21. Opslag betekent veel meer dan het oplossen van de knelpunten en het beter benutten ...
Verder Lezen
Unica Datacenters, een nieuwe sympathisant

Unica Datacenters, een nieuwe sympathisant

Unica Datacenters is de Nederlandse specialist in datacenters Al meer dan 20 jaar ontwerpen, bouwen, onderhouden én beheren wij state-of-the-art datacenters voor opdrachtgevers in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Van KPN, ...
Verder Lezen
Frisse blik van landschapsarchitect: Hoe ziet Delta21 er eigenlijk uit?

Frisse blik van landschapsarchitect: Hoe ziet Delta21 er eigenlijk uit?

De jonge landschapsarchitect Esmée van Eeden integreert Delta21 op briljante wijzen in het estuarienelandschap, dat zo karakteristiek is voor de Haringvliet monding. Van saai landschap terug naar een vitaal estuarium  ...
Verder Lezen
Innovatieve pompturbineconcepten voor Delta21

Innovatieve pompturbineconcepten voor Delta21

De industrie innoveert en toont grote interesse De industrie ontwikkelt nieuwe concepten voor het pompturbinesysteem van Delta21. Er is veel belangstelling vanuit zowel de onderzoeks-, advies- als de pompturbinesector voor ...
Verder Lezen
De deltacommissaris praat verder met Delta21

De deltacommissaris praat verder met Delta21

In onze nieuwsbrief van maart hebben we aangekondigd dat we met de deltacommissaris in gesprek zouden hebben over Delta21. Dat constructieve gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden. Tijdens het gesprek heeft de ...
Verder Lezen
Spotmarktwaarde Delta21: Waardering volgens de energiesector

Spotmarktwaarde Delta21: Waardering volgens de energiesector

Dat Delta21 geld oplevert in plaats van dat het geld kost hebben we eerder aangetoond. Graag voegen we daar een onderbouwing op basis van modellen die in de energiesector worden ...
Verder Lezen
CO2 mitigatie via het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21

CO2 mitigatie via het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21

Kan het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21 gebruikt worden om CO2 te mitigeren en een rol spelen in de route naar een koolstofneutrale wereld ? Een Wageningse ACT groep vond dat ...
Verder Lezen
Vismigratierivier en brakwater gebied passen uitstekend  binnen Delta21

Vismigratierivier en brakwater gebied passen uitstekend binnen Delta21

Twee ACT groepen van de Universiteit Wageningen adviseerden Delta21 over het toevoegen van een vismigratierivier naast de Haringvlietsluizen waarbij tevens de zoutgrens zeewaarts verplaatst wordt. De afsluiting van het Haringvliet ...
Verder Lezen
Delta21 leidt tot minder zoutdoordringing in Haringvliet en Hollands Diep

Delta21 leidt tot minder zoutdoordringing in Haringvliet en Hollands Diep

Op TUDelft heeft Jouke Binsma begin 2021 met succes zijn MSc bul gehaald met zijn afstudeerwerk gericht op de modellering van de zout water doordringing in het Haringvliet. Aan de ...
Verder Lezen
Invloed Delta21 op de morfologie in de Voordelta is erg plaatselijk

Invloed Delta21 op de morfologie in de Voordelta is erg plaatselijk

Jelmer IJntema heeft zich in zijn afstudeerwerk aan de TUDelft gericht op de gevolgen van Delta21 op de morfologie, waarbij tevens uitgegaan is van een volledig open Haringvliet. Daarvoor heeft ...
Verder Lezen
Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien

Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien

Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien In februari hadden veel mensen het erg koud in Texas; talrijke turbines waren vastgevroren; erbarmelijke ...
Verder Lezen
Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren

Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren

Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren Begin dit jaar bereikten de grote rivieren weer recordhoogten en record afvoeren. Voor de Rijn was dit NAP+14,65 ...
Verder Lezen
Stabiliteit Talud Energieopslagmeer

Stabiliteit Talud Energieopslagmeer

Steve van Adrichem behaalde, begin 2021, zijn MSc. graad aan de TUDelft met een waardevol geotechnisch onderzoek naar de stabiliteit van het binnentalud van het Energieopslagmeer van Delta21. Het duin ...
Verder Lezen
Matthijs Buijs van de TUDelft heeft aangetoond dat Delta21 tot fors lagere waterstanden rond het eiland van Dordrecht kan leiden.

Matthijs Buijs van de TUDelft heeft aangetoond dat Delta21 tot fors lagere waterstanden rond het eiland van Dordrecht kan leiden.

Delta21 kan, - met instandhouding van het huidige sluitingsregime van de Europoort keringen – daarmee ook zorgen voor een forse reductie van het overstromingsrisico. Het rapport geeft wel aan dat ...
Verder Lezen
Vismigratierivier als creatieve oplossing

Vismigratierivier als creatieve oplossing

Het ACT team 2593 heeft een studie verricht naar de effecten van zoutindringing in de Haringvliet en hoe daarmee om te gaan. Daarbij komen ze met verrassende alternatieve oplossing van een vismigratierivier. Lees ...
Verder Lezen
Het effect van Delta21 op de Rotterdamse vaargeul

Het effect van Delta21 op de Rotterdamse vaargeul

Op 16 november verdedigde Zhaoyi Li (Cecelia) haar thesis “Large-scale and local morphological impact along the northern side of DELTA21”. Zij kwam tot de conclusie dat de vaargeul voor Rotterdam geen gevaar ...
Verder Lezen
The missing link in adaptive delta management

The missing link in adaptive delta management

Cees Oerlemans heeft het effect van de pompen van Delta21 op de waterveiligheid geanalyseerd. Uitkomst is dat er zelfs positieve  effecten zijn voor de waterveiligheid.  In de thesis zijn de ...
Verder Lezen
De kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21

De kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21

Jacco Blonk van TUDelft heeft zijn onderzoek naar de kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21 afgerond. Het is een opslagsysteem dat gebruik maakt van de opslagcapaciteit in zout ...
Verder Lezen
Delta21 en TenneT 2030/50

Delta21 en TenneT 2030/50

2030 en 65/35 In onze vorige nieuwsbrief kwamen wij tot de conclusie dat de energiemarkt in 2030 met een opslag vermogen van 1,8 GWe van het energieopslagmeer leidt tot een ...
Verder Lezen
De morfologische gevolgen van Delta21 in de waardevolle intergetijden- en subtidale ecosystemen