Regelmatig publiceren wij updates, inzichten en nieuwsbrieven over Delta21. U vindt alles publicatie hieronder. Schrijf u ook in de voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u met enige regelmaat actuele updates en toelichtingen over Delta21.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Archief

Nieuwe ontwikkelingen pompturbines voor Delta21

Nieuwe ontwikkelingen pompturbines voor Delta21

Hoe ziet het pompturbinesysteem van Delta21 er uit? Begin 2020 is Ruben Ansorena Ruiz afgestudeerd bij prof. dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman op TUDelft. Ruben onderzocht de vereiste behuizing van de ...
Verder Lezen
Morfologische ontwikkelingen rond Delta21

Morfologische ontwikkelingen rond Delta21

Detmar Dieleman heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van Delta21 op de lokale morfologie langs de kust en op het kustonderhoud, in het bijzonder op het sedimenttransport en de resulterende ...
Verder Lezen
Delta21, goed voor de Maeslantkering

Delta21, goed voor de Maeslantkering

Maeslantkering zonder Delta21 Als er een zware Noordwesterstorm op de Noordzee woedt met een flinke waterstandsverhoging, dan wordt de Maeslantkering (MLK) als laatste kering van alle stormvloedkeringen langs de kust ...
Verder Lezen
Business cases Delta21

Business cases Delta21

Inleiding In deze memo worden de elementen genoemd die voor het maken van een business case van belang zijn. De business case van Delta21 wordt niet gegeven en ook niet ...
Verder Lezen
Studenten Hogeschool Rotterdam en Delta21

Studenten Hogeschool Rotterdam en Delta21

Medio 2021 studeerden 4 studenten van de Hogeschool Rotterdam af op een Delta21 thema: een zonnepark, het ontwerp van de vismigratierivier en een bagger- en opspuitplan Zonnepark Bryan van Elven ...
Verder Lezen
Ontwerp Overlaat naar Energieopslagmeer

Ontwerp Overlaat naar Energieopslagmeer

Daniël Donkers studeerde medio september af op TUDelft op de Delta21 overlaat, die de verbinding vormt tussen het Getijmeer en het Energieopslagmeer. Bij hoge rivierafvoeren wordt het water vanuit het ...
Verder Lezen
'Met dit opslagmeer hebben we aanzienlijk minder opwek nodig'

‘Met dit opslagmeer hebben we aanzienlijk minder opwek nodig’

Dit is een getrouwe weergave van het artikel door Joep Westerveld in Energeia op 31 augustus 2021. Een kunstmatig meer van zo'n twintig vierkante kilometer dat functioneert als batterij met ...
Verder Lezen
Energeia meldt minder opwekvermogen door opslag

Energeia meldt minder opwekvermogen door opslag

Energeia wijdt een artikel aan de voordelen van grootschalige stroomopslag in waterkracht, zoals ontwikkeld door Delta21. Opslag betekent veel meer dan het oplossen van de knelpunten en het beter benutten ...
Verder Lezen
Unica Datacenters, een nieuwe sympathisant

Unica Datacenters, een nieuwe sympathisant

Unica Datacenters is de Nederlandse specialist in datacenters Al meer dan 20 jaar ontwerpen, bouwen, onderhouden én beheren wij state-of-the-art datacenters voor opdrachtgevers in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Van KPN, ...
Verder Lezen
Frisse blik van landschapsarchitect: Hoe ziet Delta21 er eigenlijk uit?

Frisse blik van landschapsarchitect: Hoe ziet Delta21 er eigenlijk uit?

De jonge landschapsarchitect Esmée van Eeden integreert Delta21 op briljante wijzen in het estuarienelandschap, dat zo karakteristiek is voor de Haringvliet monding. Van saai landschap terug naar een vitaal estuarium  ...
Verder Lezen
Innovatieve pompturbineconcepten voor Delta21

Innovatieve pompturbineconcepten voor Delta21

De industrie innoveert en toont grote interesse De industrie ontwikkelt nieuwe concepten voor het pompturbinesysteem van Delta21. Er is veel belangstelling vanuit zowel de onderzoeks-, advies- als de pompturbinesector voor ...
Verder Lezen
De deltacommissaris praat verder met Delta21

De deltacommissaris praat verder met Delta21

In onze nieuwsbrief van maart hebben we aangekondigd dat we met de deltacommissaris in gesprek zouden hebben over Delta21. Dat constructieve gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden. Tijdens het gesprek heeft de ...
Verder Lezen
Spotmarktwaarde Delta21: Waardering volgens de energiesector

Spotmarktwaarde Delta21: Waardering volgens de energiesector

Dat Delta21 geld oplevert in plaats van dat het geld kost hebben we eerder aangetoond. Graag voegen we daar een onderbouwing op basis van modellen die in de energiesector worden ...
Verder Lezen
CO2 mitigatie via het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21

CO2 mitigatie via het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21

Kan het Energieopslagmeer (EOM) van Delta21 gebruikt worden om CO2 te mitigeren en een rol spelen in de route naar een koolstofneutrale wereld ? Een Wageningse ACT groep vond dat ...
Verder Lezen
Vismigratierivier en brakwater gebied passen uitstekend  binnen Delta21

Vismigratierivier en brakwater gebied passen uitstekend binnen Delta21

Twee ACT groepen van de Universiteit Wageningen adviseerden Delta21 over het toevoegen van een vismigratierivier naast de Haringvlietsluizen waarbij tevens de zoutgrens zeewaarts verplaatst wordt. De afsluiting van het Haringvliet ...
Verder Lezen
Delta21 leidt tot minder zoutdoordringing in Haringvliet en Hollands Diep

Delta21 leidt tot minder zoutdoordringing in Haringvliet en Hollands Diep

Op TUDelft heeft Jouke Binsma begin 2021 met succes zijn MSc bul gehaald met zijn afstudeerwerk gericht op de modellering van de zout water doordringing in het Haringvliet. Aan de ...
Verder Lezen
Invloed Delta21 op de morfologie in de Voordelta is erg plaatselijk

Invloed Delta21 op de morfologie in de Voordelta is erg plaatselijk

Jelmer IJntema heeft zich in zijn afstudeerwerk aan de TUDelft gericht op de gevolgen van Delta21 op de morfologie, waarbij tevens uitgegaan is van een volledig open Haringvliet. Daarvoor heeft ...
Verder Lezen
Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien

Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien

Volgens Gasunie kan Delta21 de Nederlandse industrie jaarlijks gedurende 10 dagen van voldoende energie voorzien In februari hadden veel mensen het erg koud in Texas; talrijke turbines waren vastgevroren; erbarmelijke ...
Verder Lezen
Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren

Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren

Delta21 en de vergrote kans op hoog water in de grote rivieren Begin dit jaar bereikten de grote rivieren weer recordhoogten en record afvoeren. Voor de Rijn was dit NAP+14,65 ...
Verder Lezen
Stabiliteit Talud Energieopslagmeer

Stabiliteit Talud Energieopslagmeer

Steve van Adrichem behaalde, begin 2021, zijn MSc. graad aan de TUDelft met een waardevol geotechnisch onderzoek naar de stabiliteit van het binnentalud van het Energieopslagmeer van Delta21. Het duin ...
Verder Lezen
Matthijs Buijs van de TUDelft heeft aangetoond dat Delta21 tot fors lagere waterstanden rond het eiland van Dordrecht kan leiden.

Matthijs Buijs van de TUDelft heeft aangetoond dat Delta21 tot fors lagere waterstanden rond het eiland van Dordrecht kan leiden.

Delta21 kan, - met instandhouding van het huidige sluitingsregime van de Europoort keringen – daarmee ook zorgen voor een forse reductie van het overstromingsrisico. Het rapport geeft wel aan dat ...
Verder Lezen
Vismigratierivier als creatieve oplossing

Vismigratierivier als creatieve oplossing

Het ACT team 2593 heeft een studie verricht naar de effecten van zoutindringing in de Haringvliet en hoe daarmee om te gaan. Daarbij komen ze met verrassende alternatieve oplossing van een vismigratierivier. Lees ...
Verder Lezen
Het effect van Delta21 op de Rotterdamse vaargeul

Het effect van Delta21 op de Rotterdamse vaargeul

Op 16 november verdedigde Zhaoyi Li (Cecelia) haar thesis “Large-scale and local morphological impact along the northern side of DELTA21”. Zij kwam tot de conclusie dat de vaargeul voor Rotterdam geen gevaar ...
Verder Lezen
The missing link in adaptive delta management

The missing link in adaptive delta management

Cees Oerlemans heeft het effect van de pompen van Delta21 op de waterveiligheid geanalyseerd. Uitkomst is dat er zelfs positieve  effecten zijn voor de waterveiligheid.  In de thesis zijn de ...
Verder Lezen
De kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21

De kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21

Jacco Blonk van TUDelft heeft zijn onderzoek naar de kansen voor opslag met Aqua Batteries in Delta21 afgerond. Het is een opslagsysteem dat gebruik maakt van de opslagcapaciteit in zout ...
Verder Lezen
Delta21 en TenneT 2030/50

Delta21 en TenneT 2030/50

2030 en 65/35 In onze vorige nieuwsbrief kwamen wij tot de conclusie dat de energiemarkt in 2030 met een opslag vermogen van 1,8 GWe van het energieopslagmeer leidt tot een ...
Verder Lezen
De morfologische gevolgen van Delta21 in de waardevolle intergetijden- en subtidale ecosystemen

De morfologische gevolgen van Delta21 in de waardevolle intergetijden- en subtidale ecosystemen

Op 23 oktober 2020 studeerde Mayra Piña Zaldivar af bij prof. Wang van de TU Delft, bij de faculteit  van “Civil Engineering and Geosciences”.  Ze deed voor haar afstuderen uitgebreid ...
Verder Lezen
Delta21:  één van de 13 mogelijke programma's van het Deltaprogramma

Delta21: één van de 13 mogelijke programma’s van het Deltaprogramma

Delta21 is één van de selecteerde plannen die komende tijd worden gereviewd in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat Nederland zich voorbereidt op de effecten van klimaatverandering op ...
Verder Lezen
Delta21 en het Nederlands erfgoed ! Delta21 een betere hoogwaterbescherming tot het einde van de eeuw.

Delta21 en het Nederlands erfgoed ! Delta21 een betere hoogwaterbescherming tot het einde van de eeuw.

Als we het in Nederland hebben over beter dan hebben we het vaak in dit geval over “is het veiliger en is het goedkoper” Op beide elementen van het beter ...
Verder Lezen
Delta21 en de multipliers voor de Energie transitie

Delta21 en de multipliers voor de Energie transitie

In onze vorige nieuwsbrief no. 9 stelden we dat je met een hoeveelheid opslag aan energie, eenzelfde hoeveelheid aan op te stellen energie kan besparen. Zo kwamen we op een ...
Verder Lezen
Delta21 en het (zoet/zoute) milieu in het Haringvliet!

Delta21 en het (zoet/zoute) milieu in het Haringvliet!

De natuur- en milieuorganisaties met wie Delta21 overleg heeft gepleegd over de (mogelijke) consequenties van Delta21 op het milieu hadden eigenlijk maar één reactie en dat was: "Als wij ook ...
Verder Lezen
Het Grote geld van DELTA21

Het Grote geld van DELTA21

De totale kosten voor de aanleg van DELTA21 bedragen ca. € 3,7 mrd. Zonder Energieopslagmeer zouden de kosten € 3 mrd. bedragen. Hoogwaterveiligheid Met de combinatie van een groot gemaal ...
Verder Lezen
Verbeterde Lay-out DELTA21

Verbeterde Lay-out DELTA21

In de verbeterde lay-out zorgt een betere stroomlijn van het meer voor een geleidelijk stroombeeld rondom het meer. Door de Hinderplaat meer plaats te bieden, wordt deze, voor de natuur, ...
Verder Lezen
DELTA21 en de nieuwe kansen voor Aquacultuur

DELTA21 en de nieuwe kansen voor Aquacultuur

Het WUR team “ConsultanSEA” heeft een ACT-onderzoek verricht naar de optimale combinatie van schelpdiercultuur en zeewier in het Energieopslagmeer, al dan niet in combinatie met een drijvend zonnepark. Volgens het ...
Verder Lezen
Zandige kustverdediging

Zandige kustverdediging

Joost van Dam, student van de Haagse Hogeschool, heeft zich, tijdens zijn afstudeerstage bij VanOordtoegelegd op het ontwerp van de duin/kustverdediging, ter bescherming van het Energieopslagmeer van DELTA21. Hij vergeleek ...
Verder Lezen
Herstel vismigratie bij een open Haringvliet

Herstel vismigratie bij een open Haringvliet

Een groep van zes WUR-studenten heeft, onder de naam “Team Fish Migration” een ACT-onderzoek verricht naar de gevolgen van een volledig open Haringvlietsluizen voor de vismigratie. In het bijzonder is ...
Verder Lezen
Delta21 zoet en zout

Delta21 zoet en zout

Het WUR team “Deltamatch” was geïnteresseerd in de discussie zoet/zout water in het Haringvliet, ervan uitgaande dat de beslissing is genomen dat DELTA21 volledig wordt uitgevoerd. Zij komen tot een ...
Verder Lezen
De mens is bijna altijd (te) laat

De mens is bijna altijd (te) laat

De mens heeft moeite om toekomstig gevaar aan te zien komen en op waarde te schatten. Achteraf weten we precies hoe het had gemoeten en maar weinig mensen ondernemen tijdig ...
Verder Lezen
DELTA21 en Natura2000

DELTA21 en Natura2000

Begin januari heeft een nieuw ACT-team met 6 studenten onder de naam DELTADO dit onderwerp opgepakt. Nu heeft Natura2000 betrekking op de hele Voordelta en dat is een groot gebied ...
Verder Lezen
Onderzoek Waterkwaliteit Hollands Diep

Onderzoek Waterkwaliteit Hollands Diep

Zes studenten van de WUR, verenigd onder de naam Ziltelande, hebben een ACT-onderzoek verricht met als onderwerp de effecten van het DELTA21-project op de waterkwaliteit in het Hollands Diep en ...
Verder Lezen
Francis turbines voor Delta21?

Francis turbines voor Delta21?

Op 13 maart jl. is Yordi Paasman afgestudeerd bij prof. dr.ir. M.A.N. (Max) Hendriks. Zijn begeleidingscommissie bestond verder uit Dr. ing. M.Z. (Mark) Voorendt, Ir. L.J.M. (Lambert) Houben, en Ing ...
Verder Lezen
RH DHV – DELTA21 Abroad

RH DHV – DELTA21 Abroad

Behalve dat Royal Haskoning DHV ons actief ondersteund in de begeleiding van WUR studenten bij hun ACT-studies heeft het bureau tevens een eerste verkenning laten uitvoeren door TU Delft student ...
Verder Lezen
Pomp-turbines, onderzoek naar de beste behuizing

Pomp-turbines, onderzoek naar de beste behuizing

Op 27 januari jl. is Ruben Ansorena Ruiz afgestudeerd bij prof. dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman. Hij onderzocht de vereiste behuizing van de pomp-turbines voor het pompgemaal van DELTA21 in het ...
Verder Lezen
Delta21 en grootschalige warmteopslag

Delta21 en grootschalige warmteopslag

Delta21 en grootschalige warmteopslag In het Delta21 concept is ruimte voor de opslag van warmte. Om dat grootschalig te kunnen toepassen in nader onderzoek nodig. Daarvoor is contact gelegd met ...
Verder Lezen
Delta21 als universeel toepasbaar concept

Delta21 als universeel toepasbaar concept

Hoewel het Delta21 concept is ontwikkeld als een Nederlands pompenalternatief voor de vigerende aanpak van dijkverhogingen is het concept door de beschikbaar van een grote pompcapaciteit ook uitstekend te benutten ...
Verder Lezen
Delta21 op de Energievakbeurs

Delta21 op de Energievakbeurs

Delta21 was binnen de ruimte van Energy Storage NL (ESNL) aanwezig op de energievakbeurs van 8-10 oktober in den Bosch. Het was duidelijk dat energieopslag elk jaar sterker in de ...
Verder Lezen
Bodembescherming Delta21

Bodembescherming Delta21

TU-studente Zhaoyi Li, (Cecelia) heeft onderzoek gedaan naar de noodzakelijke bodembescherming, zowel bij de in- en uitgang van de getijcentrale als de inlaat naar het Getijmeer als de overlaat en ...
Verder Lezen
Update plan 2019

Update plan 2019

DELTA21 komt medio 2019 met een actualisering van het plan, dat in 2018 op de website van Delta21 is gepubliceerd. Deze "update" is gebaseerd op adviezen en commentaar van deskundigen, ...
Verder Lezen