Onder de naam “Building with Nature” is in samenwerking met Royal Haskoning DHV door 7 eindejaar studenten van de Universiteit Wageningen een onderzoek gedaan naar de natuurvriendelijke inrichting van het zoute Energieopslagmeer.

Daarvoor zijn drie ontwerpvarianten: “Dynamic Dunes”, “Myriad Marine Life” en “Biodiverse Bird Life” uitgewerkt. Zo richt de “Dynamic Dunes”-variant zich op het herscheppen van de unieke biodiversiteit van de reeds aanwezige soorten in de Voornse-duinen in het gebied rond het Energieopslagmeer, te implementeren. Het rapport is beschikbaar en wordt binnenkort op de website geplaatst.