Dit was ook de overtuiging van onze eerste deltacommissaris Wim Kuijken bij zijn afscheid. Tot het jaar 2050 kan Nederland rustig slapen, want daarvoor liggen de uit te voeren maatregels al klaar. Maar over wat daarna nodig is moeten we nu al na gaan denken.

Hij onderstreepte dat door te benadrukken dat ontwikkelingen sneller kunnen gaan dan voorzien. Het grootste gevaar is “te denken dat het nu mooi weer is”; dus waar maken we ons zorgen over. Bij tegenvallende ontwikkelingen zijn er aanvullende maatregels nodig. De commissaris gaf toen aan dat volgens hem de beste maatregel dan “mitigeren” is; de opwarming stoppen. Of dat lukt ….?

Inmiddels weten we dat de klimaat- en zeewaterspiegel- stijging sneller gaan dan was voorzien en dat op dit moment “mitigeren” nog geen reëel perspectief is. 

We moeten afwachten waar de nieuwe deltacommissaris Peter Glas mee komt. Naar verluidt zal hij daar halverwege dit jaar uitspraken over doen.

Delta21 is het eens met Wim Kuijken dat het verhogen van de dijk alleen niet voldoende is voor de waterveiligheid in de toekomst. Delta21 is het oneens met zijn standpunt dat de beste maatregel iets zou kunnen zijn dat in de toekomst misschien kan gebeuren, maar waarover niets met zekerheid is te stellen. Die zekerheid is volgens ons absoluut nodig. Een herhaling van 1953 kan Nederland zich niet veroorloven.

Die noodzakelijke zekerheid kan gegarandeerd worden verkregen door de inzet van het in Nederland al eeuwen toegepaste concept van waterkeringen in combinatie met pompen.  Daarom kiezen wij voor het meest kwetsbare gebied, in Dordrecht en omgeving, voor een zeewaterkering van de 2e Maasvlakte naar het eiland Goeree Overflakkee, met daarin een krachtig gemaal.

De zeewaterkering kan hoog genoeg zijn om ieder zeewaterniveau dat thans wordt voorzien tot het jaar 2100 te keren. Het gemaal kan krachtig genoeg zijn om iedere rivierwater afvoer van Rijn en Maas in zee te lozen, ongeacht de hoogte van het zeewaterniveau.

Om de bedrijfszekerheid van het gemaal te maximaliseren, worden de turbines maximaal alternatief ingezet voor b.v. energieopslag en/of rivierwaterniveau regulering in Drechtsteden en omstreken. De effectiviteit van het pompvermogen kan daarmee dagelijks worden aangetoond.

Samen met studenten van de WUR wordt op dit moment veel aandacht besteed aan de ecologie en de vismigratie in het Haringvliet. Ook aan het milieuvriendelijk inpassen van het project in het plangebied wordt hard gewerkt veel aandacht besteed:

Building with Nature !

Delta21 staat daarmee voor een milieuvriendelijke, bedrijfszekere en veilige waterbescherming tot zeker het eind van deze eeuw; de primaire doelstelling van het plan.