Samen met Volker Infra en HKV zal onderzocht worden wat Delta21 kan betekenen voor de Maeslantkering. De verwachting is dat de Maeslantkering langer open kan blijven en minder hinder geeft voor de scheepvaart in de Nieuwe-Waterweg. Ook hoeft de Maeslantkering niet meer bij Laag Water omhoog om het overtollige rivierwater naar zee af te voeren. Zelfs bij een totaal falen van de Maeslantkering, zou het overtollige rivierwater nog afgevoerd worden via het pompsysteem van Delta21. De inschatting is dat Delta21 zal leiden tot een aanmerkelijke verlaging van de huidige faalkans en tot een levensduurverlenging van de kering. Het beoogde onderzoek zal dit echter nog hard moeten maken.