Delta21: Eén idee, 3 oplossingen

Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel.

Tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee leggen we een waterkering aan in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. De waterkering zorgt ervoor dat er in zee als het ware een meer ontstaat van ca. 20 km2. Het gemaal in de waterkering heeft ruim voldoende capaciteit om bij de allerhoogste verwachte rivierwaterstanden het overtollige water in zee te pompen. De duinen en de afsluitbare kering bieden tezamen voldoende bescherming tegen hoge zeewater standen.

Gelukkig is er zelden sprake van te hoge waterstanden. Toch is het meer bij normale waterstanden ook van nut. Als er geen sprake is van hoge waterstanden kan het gemaal worden aangewend om het meer de functie van Energie-opslagmeer te geven.

Het geheel is zodanig ontworpen dat er sprake is van natuurherstel en herstel van de vismigratie in het Haringvliet. Met een milieuvriendelijke inrichting kan het Energie-opslagmeer en de aanwezige zoutspray zorgen voor een unieke vegetatie, enigszins vergelijkbaar met het Voornes duin.

Door tevens de Haringvlietsluizen permanent te openen zal het zoute getij in het Haringvliet terugkeren en kan de vismigratie zich herstellen. Het Haringvliet kan weer de hoofdafwatering van de rivieren naar zee worden en de oorspronkelijke brakwatercultuur kan er weer terugkeren.

Download en lees het rapport

De Kern van het plan: De combinatie van gemaal en een afsluitbare kering

Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van pompen en turbines energie tijdelijk wordt opgeslagen en weer wordt opgewekt. De grote vermogens aan pompcapaciteit kunnen, tijdens storm en hoge rivierafvoeren, worden ingezet als supergemalen om het overtollige rivierwater, in geval van wateroverlast, naar zee te pompen.

Getijmeer en Haringvliet

Ook kunnen 60 MW-getijturbines worden geïnstalleerd om energie op te wekken met het getij en water dat in en uit het Getijmeer en het Haringvliet stroomt. De Haringvlietsluizen kunnen nu permanent open komen te staan. DELTA21 brengt zo het zoute getij weer terug in het Haringvliet en herstelt zo de brakwaterbiotoop in het Haringvliet. Het Haringvliet wordt weer een aantrekkelijk gebied met een gezond leef- en woonklimaat.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Zout, zoet, brak

Het zoute getij brengt, via het Getijmeer, weer dagelijks vers zout Noordzeewater naar binnen voert het weer af. In het westelijk deel van het Haringvliet werkt dus het getij en heeft het water een hoog zoutgehalte. Het oostelijk deel van het Haringvliet blijft zoet, de scheiding ligt bij het eiland Tiengemeten. Tijdens hoge rivierafvoeren aan beide zijden van Tiengemeten overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

Het brakwatergebied is gelegen ten zuiden van het eiland Tiengemeten en dient als een grote zout-zoet-brakke vispassage. Zout water mag niet in het oostelijk deel van het Haringvliet terecht komen. Vanuit de oostzijde stroomt het zoete water in het Brakwatergebied en vanuit de westzijde stroomt zout water in en uit. Tijdens hoge rivierafvoeren moet ook via het Brakwatergebied de helft van het overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

In onze update van 29 juli 2019 is de compartimentering bij het eiland Tiengemeten komen te vervallen. De zoutwatertong kan dan door lopen tot aan de Biesbosch.

Besparingen

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven een jaaropbrengst voor het Energie-opslagmeer plus Getijmeer van € 110 miljoen/jaar verwacht. Ook geldt een jaarlijkse CO2-besparing tot 4 Mton. Bij een prijsniveau van € 50/ton CO2 levert dat jaarlijks ook nog eens een besparing op van € 200 miljoen. Dit alles naast de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 2 miljard tot 2050 en ruim € 6 miljard tot 2100. Dit alles nog zonder met een zeespiegelrijzing rekening te houden en met de waarde van het herstel van de natuurwaarden en de terugkeer van de vismigratie.

Energy Storage NL

Energy Storage NL is een groot pleitbezorger is voor het wegnemen van de barrières voor energieopslag. De verspilling van energie zou verminderen, als vanuit de wetgever duidelijk zou worden gemaakt, welke bronnen als eerste zouden moeten worden aangesproken en tegen welke prijs en zo duidelijkheid scheppen voor investeerders en netbeheerders.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!