Delta21: Eén idee, 3 oplossingen

DELTA21 is een ruimtelijk plan, gelegen in en ten westen van het Haringvliet. Het plan integreert een aantal verschillende functies, waarvan de belangrijkste zijn: Veiligheid tegen overstromingen, Opslag en Opwekking van energie, Zoetwater garantie voor Rotterdam en omgeving en het zoute getij met de vismigratie tussen Noordzee en Rijn/Maas weer terug in het Haringvliet.

Aanleiding

  • Duurzame en concrete invulling van het Nationaal Klimaatakkoord

  • Een alternatief voor het verouderde concept van dijkverhogingen

  • Oplossing voor het energioverschot in 2030

  • Getij en vismigratie weer terug in het Haringvliet

De kern van het plan: een Energie-opslagmeer

Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van pompen en turbines energie tijdelijk wordt opgeslagen en weer wordt opgewekt. De grote vermogens aan pompcapaciteit kunnen, tijdens storm en hoge rivierafvoeren, worden ingezet als supergemalen om het overtollige rivierwater, in geval van wateroverlast, naar zee te pompen.

Kenmerken van het Energie-opslagmeer

Het Energie-opslagmeer is tegen Maasvlakte 2 aangelegen. De oriëntatie is zodanig dat de lange zijde aan zee zo veel mogelijk evenwijdig loopt met de Nederlandse kust. In vroeger tijden lag ook de duinenrij veel meer zeewaarts dan nu het geval is. Met DELTA21 komt het dus weer gelegen op de locatie waar het duizenden jaren gelegen lag. Het Energie-opslagmeer wordt omgeven door zandduinen, die opgespoten zijn met uit het Energie-opslagmeer gewonnen uit gebaggerde zand. Om het Energie-opslagmeer in 12 uur leeg te pompen zijn 93 pompen van elk 20 MW nodig, die ook als turbine elektriciteit opwekken op het moment dat het Energie-opslagmeer weer gevuld wordt. De pompen/turbines zijn gehuisvest in caissons met een totale lengte van 600 m. .

Getijmeer en Haringvliet

Ook worden 60 MW-getijturbines geïnstalleerd om energie op te wekken met het getij en water dat in en uit het Getijmeer en het Haringvliet stroomt. De Haringvlietsluizen kunnen nu permanent open komen te staan. DELTA21 brengt zo het zoute getij weer terug in het Haringvliet en herstelt zo de brakwaterbiotoop in het Haringvliet. Het Haringvliet wordt weer een aantrekkelijk gebied met een gezond leef- en woonklimaat.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Zout, zoet, brak

Het zoute getij brengt, via het Getijmeer, weer dagelijks vers zout Noordzeewater naar binnen voert het weer af. In het westelijk deel van het Haringvliet werkt dus het getij en heeft het water een hoog zoutgehalte. Het oostelijk deel van het Haringvliet blijft zoet, de scheiding ligt bij het eiland Tiengemeten. Tijdens hoge rivierafvoeren aan beide zijden van Tiengemeten overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

Het brakwatergebied is gelegen ten zuiden van het eiland Tiengemeten en dient als een grote zout-zoet-brakke vispassage. Zout water mag niet in het oostelijk deel van het Haringvliet terecht komen. Vanuit de oostzijde stroomt het zoete water in het Brakwatergebied en vanuit de westzijde stroomt zout water in en uit. Tijdens hoge rivierafvoeren moet ook via het Brakwatergebied de helft van het overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

Besparingen

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven een jaaropbrengst voor het Energie-opslagmeer plus Getijmeer van € 110 miljoen/jaar verwacht. Ook geldt een jaarlijkse CO2-besparing tot 4 Mton. Bij een prijsniveau van € 50/ton CO2 levert dat jaarlijks ook nog eens een besparing op van € 200 miljoen. Dit alles naast de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 2 miljard tot 2050 en ruim € 6 miljard tot 2100. Dit alles nog zonder met een zeespiegelrijzing rekening te houden en met de waarde van het herstel van de natuurwaarden en de terugkeer van de vismigratie.

Energy Storage NL

Energy Storage NL is een groot pleitbezorger is voor het wegnemen van de barrières voor energieopslag. De verspilling van energie zou verminderen, als vanuit de wetgever duidelijk zou worden gemaakt, welke bronnen als eerste zouden moeten worden aangesproken en tegen welke prijs en zo duidelijkheid scheppen voor investeerders en netbeheerders.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!