Samen met Royal Haskoning DHV zijn door 5 eindejaar studenten van de Universiteit Wageningen de kansen op herstel van de vismigratie voor een open Haringvliet, met een zout getij, onderzocht. Voor de 12 onderzochte katadrome en anadrome vissoorten bleek dat de huidige populatiestatus kan worden gezien als een positieve indicatie van de kans dat deze soorten, zonder een externe ingreep, naar het Haringvliet zullen terugkeren. Het rapport is opvraagbaar en wordt binnenkort op de website geplaatst.