Een groep van zes WUR-studenten heeft, onder de naam “Team Fish Migration” een ACT-onderzoek verricht naar de gevolgen van een volledig open Haringvlietsluizen voor de vismigratie.

In het bijzonder is gekeken naar de Atlantische haring (Clupea harengus), Atlantische zalm (Salmo salar), paling (Anguilla anguilla) en driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) als  indicatorsoorten voor verschillende groepen van migrerende vissoorten.

In het onderzoek werd naar voren gebracht dat behalve de brakwaterbiotoop ook zeegras een belangrijke habitatvoorwaarde is voor een succesvol herstel van de vismigratie.

.

Download het rapport