Op 13 maart jl. is Yordi Paasman afgestudeerd bij prof. dr.ir. M.A.N. (Max) Hendriks. Zijn begeleidingscommissie bestond verder uit Dr. ing. M.Z. (Mark) Voorendt, Ir. L.J.M. (Lambert) Houben, en Ing. G.F. (Frank) van der Woerdt MBA. Yordi liep stage bij Ballast Nedam waar hij werd ondersteund door Frank, bij zijn afstudeerwerk.

Voor het turbineontwerp koos Yordi voor Francis turbines, ‘mixed flow’, met een pompfunctie, zoals die ontwikkeld en toegepast zijn door Pentair. Hij ontwikkelde naast een conventionele, volledig betonnen, behuizing ook een innovatief concept voor het pomp-turbinehuis. In dat alternatief integreerde hij de constructie met het duin, dat het Energieopslagbassin omringt. In zijn onderzoek richtte hij zich vooral op de faalmechanismen, de stabiliteit van de constructie, de bouwmethode en de sterkte. Het nieuwe door hem aangedragen concept, waarbij de turbine-pomp niet in de betonnen constructie is geïntegeerd, zal door andere afstudeerders verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Lees de Thesis