Het WUR team “Deltamatch” was geïnteresseerd in de discussie zoet/zout water in het Haringvliet, ervan uitgaande dat de beslissing is genomen dat DELTA21 volledig wordt uitgevoerd.

Zij komen tot een boeiende analyse hoe, met behulp van workshops, de inbreng van alle stakeholders kan worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Download het rapport