Het basisidee van Delta21 was een oplossing te vinden voor de veiligheid van natuur, cultuur, mensen, en dieren ten aanzien van overstromingen. Ook beoogt het de zoetwatervoorziening rond het Haringvliet beter te garanderen en de bevaarbaarheid in het benedenstroomse gebied te verbeteren. Milieugroepen, waaronder WNF en Natuurmonumenten, hebben reeds in 2012 een voorstel gelanceerd, om de KWA-aanvoerroute via de Hollandse IJssel structureel te gaan benutten door overschakeling op een Permanente Oostelijke Aanvoer(POA), zie bijlage. De zuidelijk aanvoerroute via Gouda kan daarmee komen te vervallen evenals de noodzaak tot het terugdringen van de zouttong op de Nieuwe-Waterweg. POA zal daarmee de werking van het kierbesluit aanzienlijk versterken. POA past ook uitstekend in de plannen van Delta21 om de brakwaterbiotoop en de vismigratie in het zoute Haringvliet te herstellen.

Lees of download het rapport