Als we het in Nederland hebben over beter dan hebben we het vaak in dit geval over “is het veiliger en is het goedkoper” Op beide elementen van het beter zijn kan Delta21 volmondig bevestigend reageren, maar voor nu beperken we ons even voor de onderbouwing van die reactie tot het eerste element; dat van de veiligheid.

De reden waarom we dit onderwerp nu aan de orde willen stellen is dat we onze stelling van een veiligere oplossing nu ook getalsmatig kunnen onderbouwen. Die onderbouwing is afkomstig uit de afstudeerscriptie van Cees Oerlemans, een TU-Delft student die binnenkort gaat afstuderen.

We zullen hier niet alle resultaten van de studie verklappen maar het resultaat van de waterstanden en het veiligheidsniveau bij de “bedreigde stad” Dordrecht vinden wij wel erg aansprekend.

Cees Oerlemans heeft voor zijn afstudeerwerk gebruik kunnen maken van de modellen van HKV in Lelystad, het kenniscentrum voor water en veiligheid, waar ook RWS een geregelde en goede klant is.

Uit die modellen en de door hem ingebrachte gegevens leidde Cees af dat met Delta21 onder extreme stormcondities, waarbij de zee keringen zijn gesloten,

  • de waterstand bij Dordrecht, bij een rivierwaterafvoer van 10.000 m3/sec. daalt van NAP +2,9 m. naar NAP +1,2 m.
  • de kans dat de waterstand bij Dordrecht hoger zal komen te staan dan NAP +2,5 m. afneemt van eens in 25 jaar, naar eens in de 1.800 jaar,
  • de kans op een dijkbreuk vermindert van eens in de 30 jaar naar eens in de 1.500 jaar, en tenslotte dat
  • Dordrecht, bij een verstandig gebruik van het gemaal van Delta21 in periodes met veel regen geen natte voeten door overstromingen meer hoeft te hebben.

Het mes van Delta21 snijdt voor Dordrecht dus eigenlijk aan twee kanten. Enerzijds wordt het er met Delta21 veel veiliger op, en dat naar verwachting tot zeker het eind van deze eeuw. Anderzijds wordt Dordrecht gespaard voor schade veroorzaakt door het veelvuldig optreden van wateroverlast in de regenachtige perioden van het jaar.

Voor Nederland is Delta21 de robuuste oplossing van de hoogwaterproblemen rondom het eiland van Dordrecht, de stad van de Dordtse Synode en geboorteplaats van de gebroeders De Witt (1625 – 1672) Samen met de Biesbosch behoren ze tot het Nederlands erfgoed. Dat moeten we beschermen. Met Delta21 komt dat goed.