Heilige graal Klimaatakkoord

DELTA21 is een gedurfd, uniek en visionair project in de beste tradities van de Nederlandse waterbouwkundigen en biedt tevens een uitweg voor de impasse waarin het Klimaatakkoord zich bevindt.

Het Nationaal Klimaatakkoord mikt voor 2030 op grootschalige uitbreiding van zonne- en windparken om een CO2 reductie van 49% te bereiken. Dat kan echter alléén betaalbaar worden, als ook opslag van energie tegen redelijke kosten mogelijk wordt, ook wel de heilige graal van het klimaatakkoord genoemd. Alle nieuwe technieken van energieopslag zijn nog lang niet uitontwikkeld, terwijl een typisch Nederlandse oplossing voor het oprapen ligt.

Door een aanpassing van de ruimtelijke inrichting kunnen zelfs drie ambities in één keer verwezenlijkt: Waterveiligheid, Energieopslag en Natuurherstel. Daarmee worden niet alléén belangrijke elementen uit het Nationaal Klimaatakkoord opgelost, ook wordt een flinke zeespiegelrijzing voor Nederland opgevangen én wordt de natuur in en rond het Haringvliet hersteld.

Totaalplan voor energie, water en natuur

Delta21 biedt de oplossing voor de waterveiligheid en de zeespiegelrijzing niet in het verhogen van de dijken, maar in het afvoeren van het water met behulp van grote pompen. Gemiddeld zijn de pompen echter slechts één dag per 5 jaar hard nodig. De overige tijd gebruiken we de pompcapaciteit voor het tijdelijk opslaan van energie.

page1image3851264

Rondom het Haringvliet

Een duinenrij ten Westen van het Haringvliet omsluit een Valmeer en een Getijmeer. Binnengaats wordt het Haringvliet opgedeeld in een groot zout watergebied in het westen, een klein brakwater-deel bij het eiland Tiengemeten en in het oosten een zoetwater deel.

Waterveiligheid in het benedenstroomse gebied

De bescherming van de gebieden achter lange dijken is niet alléén onbeheersbaar en duur, maar tast ook het unieke rivierlandschap aan. Door de keuze voor het wegpompen van overtollig water, biedt DELTA21 niet alleen bescherming aan binnendijkse gebieden, maar tevens aan de buitendijkse gebieden; dit is vooral van belang voor het benedenstroomse gebied rond Dordrecht.

Duurzame Energie

De enorme pompcapaciteit, die in het Valmeer beschikbaar komt, kan echter heel nuttig dagelijks gebruikt worden om energie op te slaan. Het is erg verspillend als zoveel pompcapaciteit renteloos jaren achtereen moet wachten tot het ineens hard nodig is. Het plan biedt de mogelijkheid om in het grootschalig opslagbekken, gedurende 12 uur 1860 MW, energie tijdelijk in waterkracht op te slaan. Zo kunnen de dagelijkse pieken en dalen in vraag en aanbod van energie, tegen lage kosten, worden opgevangen.

Natuurherstel

Integratie van het concept met het Haringvliet zorgt ervoor dat het zoute getij daar ook weer kan terugkeren en de vismigratie zich kan herstellen. Met deze lang gekoesterde wensvan de milieubeweging en natuurliefhebbers, kan ook het dit jaar klaargekomen “kierbesluit”in het Haringvliet ook werkelijk volledig tot zijn recht komen. Op advies van de milieubeweging zijn ook enige aanpassingen in Het Haringvliet bij het eiland Tiengemeten in het plan opgenomen om daarmee de aanvoer van zoetwater in het gebied te garanderen.

Contactinformatie: Huub Lavooij en Leen Berke; www.delta21.nl; tel. 06 3764 4312