Hoewel het Delta21 concept is ontwikkeld als een Nederlands pompenalternatief voor de vigerende aanpak van dijkverhogingen is het concept door de beschikbaar van een grote pompcapaciteit ook uitstekend te benutten voor grootschalige energieopslag. Bovendien past het versterken van de natuurwaarden in de achterliggende estuarium prima in het concept. Door enkele ondersteunende bedrijven en enkele stakeholders is regelmatig gewezen op de universele toepasbaarheid in gebieden waar overstromingen dreigen, vooral op plaatsen waar de rivieren via estuaria uitmonden in zee. Hoewel Delta21 als modulaire opzet primair voor de Haringvliet is uitgewerkt, wordt er steeds meer op aangedrongen om voor een universele modulaire toepassing te kiezen, die elders ook uitstekend ingezet kan worden. Een mogelijke uitrol buiten Nederland wordt deze maanden nader onderzocht en zal begin 2020 met de ondersteunende bedrijven van Delta21 wordt besproken.