De mens heeft moeite om toekomstig gevaar aan te zien komen en op waarde te schatten. Achteraf weten we precies hoe het had gemoeten en maar weinig mensen ondernemen tijdig actie. Veranderingen geven alleen maar onzekerheid. Het gaat ons immers toch goed, dus we moeten niet onnodig tobben. Een beetje warmer is wel lekker en een beetje meer water is toch ook niet zo erg?

In de podcasts van de Deltacommissaris zeggen twee experts, Rob van Dorland (KNMI) en Titus Livius (Ministerie), dat we ons wel degelijk een beetje zorgen moeten blijven maken over de onzekerheid van mogelijke wateroverlast; vooral de mensen die onder de zeespiegel wonen.

Gelukkig zegt de Delta commissaris zelf, “echte zorgen/bang zijn…nee”. Hij legt uit dat we in de veiligste delta in de wereld wonen, en dat is natuurlijk waarschijnlijk ook zo! Wel geeft hij aan dat ook hij niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren met de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het zeewaterniveau.

En dan komt die Rutger Bregman met zijn brief aan alle Nederlanders met de boodschap “Het water komt”. Heeft u die gelezen? Tot 30 april, krijgt u hem op aanvraag gratis digitaal en/of ook in paperback formaat, toegezonden van de Nationale Postcode Loterij!

Onder verwijzing naar Johan van Veen (1893-1959), die al in een vroeg stadium stelde dat de dijkbescherming in Nederland onvoldoende was en die in 1953 uiteindelijk gelijk kreeg, benadrukt Rutger dat wij nu in een vergelijkbare situatie verkeren.

Hij zegt dat niet zomaar; hij is te rade gegaan bij zeven hoogleraren aan Nederlandse universiteiten. Verder wijst hij erop dat de 13 keringen van de Deltawerken ontworpen zijn op een zeewaterspiegel stijging van 40 cm.

Op dit moment wordt er uitgegaan van een zeewater spiegelstijging van 85 cm in het jaar 2100 bij een beperkte temperatuurstijging van 2o C. Wordt het warmer dan gaat de stijging al gauw naar 2 meter. Alles bij elkaar misschien toch best wel een dingetje.

De reacties op Rutger waren legio en ook in de media werd ruim aandacht besteed aan het gevaar van hoge waterstanden in Nederland. Al die reacties tezamen leverde geen eenduidig beeld op.

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat wij alvast begonnen zijn.

Immers het systeem van DELTA21 kan aanzienlijk meer dan die 85 cm zeewater stijging aan, zorgt dat Dordrecht droge voeten houdt, werkt kostenbesparend, genereert inkomsten uit energieopslag, en zorgt voor een forse beperking van de uitstoot van CO2, …… waardoor minder temperatuurstijging …… waardoor minder stijging van de zeewaterspiegel! DELTA21 verbetert dus het woon- en leefmilieu en het werkt ook als de zeewaterspiegelstijging minder is dan wordt verwacht.

Kortom, waarom zouden we wachten, DELTA21 kan niet mis,

 

DELTA21 is altijd goed