De mens is bijna altijd (te) laat

De mens heeft moeite om toekomstig gevaar aan te zien komen en op waarde te schatten. Achteraf weten we precies hoe het had gemoeten en maar weinig mensen ondernemen tijdig actie. Veranderingen geven alleen maar onzekerheid. Het gaat ons immers toch goed, dus we [...]