Behalve goedkoper, een hogere veiligheid en de “gratis energiecomponent” kent het DELTA21 concept nog meer duidelijke voordelen.

Doordat de oplossing van het binnenlandse waterveiligheidsprobleem buitengaats wordt gerealiseerd, hoeven er in het binnenland nauwelijks of geen ingrijpende aanpassingen in het rivierenlandschap te worden aangebracht. Hierdoor worden vele potentiële inpassingsproblemen op het gebied van de ruimtelijke ordening vermeden.

Door de Delta 21-oplossing kan bovendien relatief eenvoudig en adequaat worden gereageerd op hogere zeespiegelstijgingen, als eventueel de waterstijging hoger wordt dan eerder voorzien. Als de duinenrij rondom het Valmeer verhoogd zou moeten worden, dan is dat een klus die de Nederlandse baggerwereld (in samenwerking met gerenommeerde buitenlandse partijen) met gemak aankan. De ruimtelijke inpassing daarvan zal op het gebied van ruimtelijke ordening nauwelijks problemen opleveren.

Het grote pompvermogen dat buitengaats wordt gerealiseerd zorgt ervoor dat het waterpeilniveau in het gebied van de Zuid Hollandse delta vrij nauwkeurig kan worden geregeld. Vooral als zware en langdurige stormen uit het Noordwesten samenvallen met hogere rivierafvoeren, worden de pompen in het Valmeer ingezet om het overtollige water af te voeren naar zee. Bij lage rivierafvoeren kan het waterpeil in de rivieren worden gestuwd. Dat heeft bovendien een positief effect op de scheepvaart en op de mate van inklinking van de veenbodem in de delta.

Door de bijna gesloten zandbalans is de milieubelasting van de aanleg van het project beperkt. Deze buitengaatse oplossing biedt zowel binnen- als buitendijks aanzienlijk meer veiligheid en mogelijkheden tot beheersing van “te hoge en te lage” waterstanden in het benedenstroomse gebied.