TU-studente Zhaoyi Li, (Cecelia) heeft onderzoek gedaan naar de noodzakelijke bodembescherming, zowel bij de in- en uitgang van de getijcentrale als de inlaat naar het Getijmeer als de overlaat en de pomp in- en uitlaat van het Energie Opslagmeer.

Er is gekozen voor een traditionele granulair filterconstructie met aan de bovenzijde een stortsteenbescherming. Er is rekening gehouden met situaties van getijstromingen, stormsituaties en een zeespiegelrijzing. Vanwege enkele onzekerheidsfactoren in de gebruikte formules, zal nader onderzoek nodig zijn om het ontwerp van de bestortingen te optimaliseren.