Met TUDelft zal een onderzoek worden opgestart om de besparing van Delta21 op dijkverhoging te kwantificeren.Dat is niet alleen belangrijk voor een stad als Dordrecht, maar heeft een positief effect op de dijken in het hele riviergebied. De lagere waterstanden leiden bij zeer hoge waterstanden tot minder belasting op de dijken. Daarmee komt de noodzaak, om voortdurend de honderden kilometers dijken te blijven verhogen, te vervallen. Dit leidt niet alléén tot miljarden besparingen aan dijkenbouw, maar het behoud van het zo unieke Nederlandse rivierenlandschap.