admin

Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 39 blog entries.

Het Grote geld van DELTA21

De totale kosten voor de aanleg van DELTA21 bedragen ca. € 3,7 mrd. Zonder Energieopslagmeer zouden de kosten € 3 mrd. bedragen. Hoogwaterveiligheid Met de combinatie van een groot gemaal en een nieuwe kering in de monding van het Haringvliet wordt er, tot tenminste [...]

2020-06-11T18:36:01+00:00woensdag, 10 juni 2020|Achtergrond, Blog|0 Reacties

Verbeterde Lay-out DELTA21

In de verbeterde lay-out zorgt een betere stroomlijn van het meer voor een geleidelijk stroombeeld rondom het meer. Door de Hinderplaat meer plaats te bieden, wordt deze, voor de natuur, waardevolle ondiepe zandbank in de Voordelta en het Natura 2000 gebied beter tegen erosie beschermd. [...]

2020-06-10T08:54:17+00:00maandag, 8 juni 2020|Achtergrond, Blog|0 Reacties

DELTA21 en de nieuwe kansen voor Aquacultuur

Het WUR team “ConsultanSEA” heeft een ACT-onderzoek verricht naar de optimale combinatie van schelpdiercultuur en zeewier in het Energieopslagmeer, al dan niet in combinatie met een drijvend zonnepark. Volgens het team is het Energieopslagmeer een goede productielocatie is voor mosselen, oesters en zeewier. Download [...]

2020-06-10T09:49:23+00:00zondag, 7 juni 2020|Onderzoek|0 Reacties

Zandige kustverdediging

Joost van Dam, student van de Haagse Hogeschool, heeft zich, tijdens zijn afstudeerstage bij VanOordtoegelegd op het ontwerp van de duin/kustverdediging, ter bescherming van het Energieopslagmeer van DELTA21. Hij vergeleek een volledig uit zand opgebouwd duin met een duin met een hangend strand. Hij [...]

2020-06-11T19:21:11+00:00zondag, 7 juni 2020|Onderzoek|0 Reacties

Herstel vismigratie bij een open Haringvliet

Een groep van zes WUR-studenten heeft, onder de naam “Team Fish Migration” een ACT-onderzoek verricht naar de gevolgen van een volledig open Haringvlietsluizen voor de vismigratie. In het bijzonder is gekeken naar de Atlantische haring (Clupea harengus), Atlantische zalm (Salmo salar), paling (Anguilla anguilla) [...]

2020-06-10T09:29:20+00:00zondag, 7 juni 2020|Onderzoek|0 Reacties

Delta21 zoet en zout

Het WUR team “Deltamatch” was geïnteresseerd in de discussie zoet/zout water in het Haringvliet, ervan uitgaande dat de beslissing is genomen dat DELTA21 volledig wordt uitgevoerd. Zij komen tot een boeiende analyse hoe, met behulp van workshops, de inbreng van alle stakeholders kan worden [...]

2020-06-10T09:41:38+00:00zaterdag, 6 juni 2020|Onderzoek|0 Reacties

DELTA21 en Natura2000

Begin januari heeft een nieuw ACT-team met 6 studenten onder de naam DELTADO dit onderwerp opgepakt. Nu heeft Natura2000 betrekking op de hele Voordelta en dat is een groot gebied Zij hebben hun aandacht daarom met name gericht op de Hinderplaat en het gebied [...]

2020-03-30T23:00:07+00:00zaterdag, 28 maart 2020|Onderzoek|0 Reacties

Onderzoek Waterkwaliteit Hollands Diep

Zes studenten van de WUR, verenigd onder de naam Ziltelande, hebben een ACT-onderzoek verricht met als onderwerp de effecten van het DELTA21-project op de waterkwaliteit in het Hollands Diep en het Haringvliet met de Kader Richtlijn Water (KRW) als referentie. Het onderzoek leerde dat [...]

2020-03-30T23:00:44+00:00maandag, 23 maart 2020|Onderzoek|0 Reacties

Francis turbines voor Delta21?

Op 13 maart jl. is Yordi Paasman afgestudeerd bij prof. dr.ir. M.A.N. (Max) Hendriks. Zijn begeleidingscommissie bestond verder uit Dr. ing. M.Z. (Mark) Voorendt, Ir. L.J.M. (Lambert) Houben, en Ing. G.F. (Frank) van der Woerdt MBA. Yordi liep stage bij Ballast Nedam waar hij [...]

2020-03-30T23:01:22+00:00maandag, 16 maart 2020|Onderzoek|0 Reacties